«El Castillo de Artana», de Vicente Forcada Martí

gràfics-2

El nostre amic Miguel Ángel Peris Vilar, que ens proveix sovint de materials inèdits i singulars sobre Artana, ens va cridar l’atenció sobre el llibre de Vicente Forcada Martí Torres y castillos de la Sierra Espadán, publicat en 2011 per la Societat Castellonenca de Cultura (SCC). Es tracta d’una investigació històrica i arqueològica centrada especialment en l’època medieval i que resulta quasi tan monumental com els recintes de què s’ocupa.

Hem demanat autorització per a publicar separadament la part que afecta al Castell d’Artana, però enllacem també l’obra completa (accessible a la pàgina web de la SCC) i recomanem la seua lectura. No es pot entendre un recinte de la importància del d’Artana sense tindre en compte les relacions entre comunitats, territoris i altres fortaleses veïnes, és a dir, amb el seu context geogràfic i polític immediat. Les referències espacials o polítiques al Castell d’Artana es troben per tota l’obra.

La Història és una ciència viva atempta a la documentació o les dades que puguen aparèixer. De l’obra de Vicente Forcada Martí hem de destacar el gran desplegament documental que realitza, que inclou obres no publicades aleshores com la Historia de Artana de Mn. Lluís Vilar Pla, o el seu coneixement precís del treball de Joan Tomàs i Martí (el tio “Juanito Coloma”) que lamentablement desaparegué de qualsevol àmbit públic a la seua mort.

Vicente Forcada Martí és un apassionat de les fortaleses de la província de Castelló, que ha estudiat durant més de sixanta anys. El seu treball està accessible en nombrosos llibres i articles, acompanyat per fotografies, gràfics i dibuixos de la seua mà. El seu itinerari ha estat vinculat a la Societat Castellonenca de Cultura.

Sobre esta temàtica volem recordar també el llibret que recollia les excavacions realitzades per Isabel Moraño Poblador i José Mª García Fuertes El Castell d’Artana. Una fortaleza de la Sierra de Espadán, que es pot llegir a Artanapèdia.

A continuació podeu consultar l’índex complet del llibre de Vicente Forcada. Les pàgines dedicades a Artana són de la 90 a la 118.

ÍNDICE

ASPECTOS GENERALES 15
Orografía 15
Hidrografía 15
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL ESPADÁN 18
ASPECTO CASTELLÍSTICO 22
LAS DEFENSAS NATURALES DE LA SIERRA ESPADÁN 23
EL HOMBRE MORISCO DEL ESPADÁN 24
LA LENGUA HABLADA EN LA SIERRA ESPADÁN 25
ASPECTO POLÍTICO 26
«La subcomarca de tramontana del Espadán» 26
«Castillos de Eslida» o «alcadiazgo de Eslida» 26
El «alcadiazgo de Eslida» y los «castillos d’Uixó» 27
Las aguas de Eslida 28
El «castillo de Artana» 30
«La subcomarca de levante del Espadán» 31
Reconquista de los castillos de la Sierra Espadán 33
Reconquista de los castillos de las vertientes de tramontana y mediodía 33
Reconquista de los castillos de la vertiente de levante 36
La conquista del castillo de Castro 38
La conquista del castillo d’Uixó 38
La conquista del castillo de Alfandech 39
Características generales de los castillos de la Sierra Espadán 39
Otros aspectos de la sierra 43
LA SIERRA ESPADÁN-SERRA ESPADÁ 45
SUBCOMARCA A): VERTIENTE DE TRAMONTANA 45
Cuenca alta y media del río o rambla del Ahín, Eslida o Artana 46
__A–I) «Castillos de Eslida» o del «alcadiazgo de Eslida» 46
Cuenca del Ahín, Eslida o Artana 48
__La población de Eslida 48
El «alcadiazgo de Eslida» con posterioridad a la reconquista 49
__El «alcadiazgo de Eslida» y la «baronía de Xèrica» 51
__El «alcadiazgo de Eslida» y el «condado de Xèrica» 55
__El «alcadiazgo de Eslida» y la «casa ducal de Segorbe» 57
La Sierra Espadán y la guerra de los moriscos 58
__Castillo de Eslida 62
__La torre del molino (Eslida) 65
__La población de Ahín 65
__Castillo de Ahín 66
Cuenca alta y media del río de Sueras 72
__La población de Sueras 72
__Castillo de Sueras o de Emaús (Sueras) 74
__Castillo de Palmes (Sueras) 77
Cuenca alta y media del río o rambla de veo 79
__La población de Alcudia de veo 79
«Castillo de veo» 81
Castillo del jinquer (Alcudia de veo) 84
«El poblado de almenarilla» (acudia de veo) 87
Las aldeas de «benitandús» y «alfara» (Alcudia de veo) 87
El castillo de alfara-benitandús 89
La fortificación del 36 89
El castillo de Artana 90
Población de Artana 90
El castillo de Artana. Antecedentes 91
Reconquista del castillo de Artana 93
El castillo de Artana con posterioridad a la reconquista valenciana 94
Castillo de Artana 97
SUBCOMARCA B) VERTIENTE DE LEVANTE 119
Término de Alfondeguilla 119
Término de Vall d’Uixó 120
La obra castrense del valle d’Uixó 121
__B-1) Término municipal de Vall d’Uixó 121
__1) Castillo d’Uixó 121
La conquista de Vall d’Uixó 122
Vall d’Uixó con posterioridad a la reconquista 122
La casa de Xèrica y los castillos «d’Uixó» y «Alfondeguilla» 130
El castillo d’Uixó 134
__2) La torre de la Alcudia (Vall d’Uixó) 139
__3) La torre de Benigafull (Vall d’Uixó) 139
__4) La torre de Benizahat o Benisayet (Vall d’Uixó) 140
__5) La «Casota» o «Torre del Turmón» (Vall d’Uixó») 140
__6) La Torrassa (Vall d’Uixó) 141
__7) La «Punta de Orleyl» (Vall d’Uixó) 141
__8) El «poblado fortificado de San José» (Vall d’Uixó) 141
__9) El poblado de «les Penyetes de Cerverola» (Vall d’Uixó) 142
__10) «Poblado de Huenya» o de «la Creueta» (Vall d’Uixó) 142
Otros enclaves antiguos 142
B-2) Término municipal de Alfondeguilla 143
Aspectos generales de la demarcación de Alfondeguilla 143
__1)«Castillo de Castro» (Alfondeguilla) 144
__2) Castillo de Alfandech 147
__3) «Poblado de Benicapdó» 148
SUBCOMARCA C): VERTIENTE DEL MEDIODÍA 159
C-I) Torres y castillos de la cuenca del Gaibiel con el peña roya 159
__La rambla del Gaibiel 159
__La rambla del Peña Roya 160
__La rambla del Gaibiel 160
____1) Castillo de Gaibiel. Señorío 161
____Castillo de Gaibiel. Descripción 165
____2) «Castillo-torre del Dit» (Gaibiel) 167
__La población de Matet 168
____3) Castillo de Matet o torre de Matet. Descripción 172
____4) Poblado fortificado del «Camino de Segorbe» (Matet) 174
____5) «La Noria» (Matet) 174
__La rambla del Peña Roya 174
__La población de Pavías (población abierta) 175
____6) Castillo de Arteas o Artás. (Pavías) 176
____7) Peña Agujereada (Pavías) 177
____8) Umbria de las Cuevas (Pavías) 177
__La población de Higueras 178
____9) Castillejo de Bordelos o Terdelas, o bien, Torre Higueras 178
____10) Castillico de Higueras 179
____11) Castillejo de Tortonisch. (Higueras) 179
____12) Poblado de la Fuente de la Noguera (Higueras) 179
C-II) Torres y castillos de la cuenca del Almonecir 180
__Las cuencas alta y media del Valle de Almonecir 180
__Cuenca alta del valle de Almonecir 181
__La población de Algimia de Almonacid 181
____1) Castillo de Algimia de Almonacid 182
____2) El castillo o torre de la Alfándiga (Algimia de Almonacid) 184
____3) Castillo de los Morrones» o «del Barranco de la Rocha» (Algimia de Almonacid) 185
____4) Castillejo de «la Rápita» (Algimia de Almonacid) 186
____5) El poblado fortificado de «Almenarilla» (Alcudia de veo) 186
__Cuenca media del valle de Almonecir 187
__La población de Vall de Almonacid 187
__Antecedentes de la población de Vall de Amonacid 188
____6) Poblado fortificado de «Anchoy» (Vall de Almonacid) 189
____7) «Huérpita I y II» (Vall de Almonacid) 189
__Noticias historicas comunes del valle de Almonecir (Algimia y Vall de Almonacid) 189
____8) Castillo de Vall de Almonacid 200
____9) «Castillo de Ayr» (Vall de Almonacid) 205
____10) Torre del poblado de San Juan de Almonecir (Vall de Almonacid) 206
____11) La «Torre Somera» (Algimia de Almonacid) 206
____12) El poblado fortificado de la Torre del Mal Paso (Castellnovo) 207
C-III) Torres y castillos de la cuenca del valle de Almedíxer o Almedíjar 208
__Poblado del Collado del Cañar (Almedíjar) 209
__La población de Almedíjar. El señorío 209
__La obra castrense medieval de Almedíjar o Almedíxer 215
____1) Recinto murado de Almedíjar 215
____2) El castillo de Almedíjar, de Almedíxer o de la Rodana 215
____3) El «Castillet» o «Castillo de Talas» (Almedíjar) 217
C-IV) Torres y castillos de la cuenca del Azuébar 218
__Cuenca alta de la rambla del Azuébar 219
__La población de Chóvar 219
__El señorío de Chóvar 219
____1) El castillo de Chóvar 221
____2) Poblado y Castellar de Bellota (Chóvar-Azuébar) 222
____3) «Poblado fortificado de Rubial» (Chóvar) 223
____4) La torre del poblado de Iova. (Chóvar) 224
__Cuenca media de la rambla del Azuebar 224
__La población de Azuébar 224
__Señorío de Azuébar 225
____5) Castillo de Azuébar 227
____6) Alquería de la Mosquera (Azuébar) 230
____7) Castillejo de Pollinós (Azuébar) 230
____8) Poblado fortificado de la Peña Agujereada (Azuébar) 231
____9) La torre del Jayar (Soneja) 231
A %d bloguers els agrada això: