Mn. Lluís Vilar Pla: ‘Historia Crítica de la Pía Unión de Cooperadores Salesianos de Artana’ (1903)

Jordi López Vilar, 31-XII-2016

historia-critica-de-la-pia-union-de-cooperadores-salesianos-de-artana

Presentem una obra inèdita de mossèn Lluís Vilar Pla (1869-1936), sacerdot artanenc ben conegut per escriure la Historia de Artana, mai publicada en paper però sí digitalment a Artanapèdia. El conjunt de l’obra de Mn. Lluís resta inèdit i només van ser publicats, que sapiguem, dos breus opuscles titulats Síntesis de la Història de Artana (1926) i Cultura de Artana (1928).

Encara que l’obra més coneguda de Mn. Lluís sigui la seva Història d’Artana, de la que es conserven l’original manuscrit del seu puny i lletra, així com còpies mecanoscrites a l’Ajuntament i a la Parròquia, en va escriure algunes més. Una d’elles, Artanenses notables, pot llegir-se també a Artanapèdia. D’altres han quedat inèdites, com la monumental Narración expositiva de la vida y hechos admirables de Santa Cristina, virgen y mártir, patrona de Artana (manuscrita i ricament il·lustrada, datada el 1917), un Triduo en Honor a Santa Cristina (1916), i Artana y el Corazón de Jesús (1930).

Altres llibres que hem tingut l’ocasió d’examinar són Prehistoria de Artana (mecanoscrit), Ensayos dramáticos (manuscrit original, del que hem vist només el volum 3) i Historia Crítica de la Pía Unión de Cooperadores Salesianos de Artana, que és el que presentem ara.

historia-salesianosEs tracta d’un volum manuscrit amb lletra de Mn. Lluís en format de quart menor i enquadernat amb mitja pell. Només coneixem el volum 1, i ignorem si es va arribar a escriure el segon. Té 476 pàgines i un dibuix a llapis en la primera pàgina que és un retrat de Sant Joan Bosco [en la imatge adjunta] signat per un tal M. Ramírez i que porta la data de 1903, any també del manuscrit.

Aquest volum 1 –i únic que coneixem– s’estructura en dues parts, cadascuna subdividida alhora en capítols. La primera part conté 15 capítols i 12 la segona. Comprèn la història de la Pia Unió de Cooperadors Salesians d’Artana des de la seva fundació l’any 1898 fins el 1903 amb les seves llums i les seves ombres. El text explica, després d’una sèrie de raonaments morals del capítol 1 i d’una introducció al concepte de cooperador salesià (capítol 2), els difícils inicis d’aquesta entitat a Artana (capítols 3 a 8). Segueix el capítol 9 que tracta de la seva organització interna. La resta de l’obra és una explicació de les seves activitats al poble, en la que sovint s’esmenten persones i les seves accions. Tot, sota la particular mirada i apassionada interpretació de Mn. Lluís que, ferm defensor de les seves idees, no deixava res a mitges tintes.

Cal destacar com obra personal seva la implantació a Artana d’aquesta Pia Unió de caràcter universal que encara està activa avui dia arreu del món (https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Salesianos_Cooperadores). També voldria destacar que una de les prioritats de Mn. Lluís va ser la creació d’una biblioteca (capítol 6 de la segona part) evidentment de temàtica religiosa, que arribà a funcionar durant alguns anys. No és l’objectiu d’aquestes ratlles comentar l’obra, però té un evident interès per la història local i especialment de la parròquia d’Artana del tombant dels segles XIX i XX. També probablement bastants artanencs hi trobaran algun avantpassat entre línies, tal com l’he trobada jo amb la descripció de la mort de Maria Jesús Martí Montesinos, germana del meu rebesavi Salvador Martí Montesinos (1829-1899).

Una vegada més agraïm als germans Vilar Vilar (de “Caset”), propietaris del manuscrit, per haver permès la seva digitalització.

No vull acabar aquestes ratlles sense ressaltar que seria molt interessant digitalitzar tota l’obra de Mn. Lluis Vilar per tal de fer-la accessible a tothom, i especialment a la gent d’Artana. Seria una operació relativament senzilla i de molt baix cost. Amb aquesta idea vaig escriure, l’octubre de 2015, una carta a l’alcaldia d’Artana i la resposta ha estat el silenci més absolut. Realment, és incomprensible un desinterès tan gran per la pròpia història i per la pròpia cultura. De moment, m’he fet càrrec jo mateix dels costos de digitalització d’aquesta obra que ofereixo a tots els artanencs.

A %d bloguers els agrada això: