RESUM DELS NOSTRES MOTIUS PER DEMANAR QUE LA PEDRA DE LA FAÇANA NORD DE L’ESGLÉSIA ES CONSERVE A CARA VISTA

RESUM DELS NOSTRES MOTIUS PER DEMANAR QUE LA PEDRA DE LA FAÇANA NORD DE L’ESGLÉSIA ES CONSERVE A CARA VISTA

A.C. Amics d’Artana / Artanapèdia

En els passats dies hem tingut una entrevista amb els responsables de Patrimoni Històric Artístic de Castelló i hem enviat a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de València uns recursos per part d’Artanapèdia a través de l’Ajuntament d’Artana, el qual també ha enviat altres recursos.

En aquests recursos expressem la nostra preocupació per l’actuació que estava projectada sobre la façana nord de l’Església, en la qual pretenien cobrir amb ciment, quan tenim proves i testimonis que aquesta paret estava en pedra cara vista però emblanquinada, com passa amb la majoria de cases antigues del poble, fins els anys 50 del segle passat.

Una vegada netejada la façana d’aquest cobriment i per tant en estat original com ha estat sempre, han aparegut elements que justifiquen el deixar la pedra cara vista.

Exposem una vegada més les nostres raons:

1.- La paret és de pedra calcària, això és excepcional a Artana on quasi totes les parets són de gres, anomenades al poble pedres ramblenyes, incloent-hi les altres parts de l’edifici que també són de gres.

2.- La construcció de la referida paret té molt bona fàbrica en un poble on hi ha una tradició de molts segles en aquest treball que es sap fer d’una forma excel·lent.

3.- En el mur han aparegut elements que al nostre entendre cal conservar perquè són part de la nostra història i ressalten la bellesa del conjunt.

Exposem quins són:

a. A la zona més a l’est on hi ha una part de rajola, han aparegut unes finestres i forats simètrics al lloc on estava l’òrgan. Encara no hem pogut interpretar aquests elements per estar l’embastida prepara per al treball dels obrers i no haver pogut entrar a l’església degut a l’estat d’alarma que estem patint.

b. A continuació en direcció d’est a oest, ha aparegut una portalada de mig punt de bona fàbrica, però tapiada, que nosaltres interpretem com entrada de l’església barroca.

c. Continuant en la mateixa direcció hi ha una altra portalada també tapiada que té una forma ogival. Això cal interpretar-ho com que estem front un mur medieval.

d. Seguint en la mateixa direcció hi ha un arc escarser, inapropiat en un edifici que pretén certa dignitat en la construcció, ja que aquest element constructiu és més idoni a les nostres terres per a corrals i altres aprofitaments modests, el que podria suposar que en temps pretèrits la construcció podria tenir altres usos diferents als religiosos: per exemple com a cementeri. Recordem que fa uns any van aparèixer dins l’església nova moltes restes humanes que ho corroboren.

e. Seguint ja a l’extrem oest d’aquesta façana nord, hi ha dues finestres altes que no tindrien sentit en un cementeri si no hi hagués abans una edificació interior.

f. En la paret oest estava incrustada la làpida àrab, fent suposar tal com opinen alguns autors, que podria ser la part posterior de l’antiga mesquita.

g. A les cantoneres hi ha pedres treballades de grans dimensions, de material no massa corrent i de molt bona fàbrica.

h. A la base dels contraforts situats dalt de la paret, hi ha també unes pedres de grans dimensions treballades i amb una acurada col·locació.

i. Els contraforts ja intervinguts els han deixat amb un color excessivament blanc, esperem que el temps corregeixi aquesta intensitat arribant a un color més adequat al conjunt. Però han tapat les rajoles roges que feien de teulada, el que fa pensar que més que una restauració és un cobriment totalment inadequat.

Per tots aquests motius, entenem que la millor opció hauria de ser mantenir la pedra cara vista per la bellesa de la façana, l’antiguitat del mur que nosaltres considerem medieval i pels elements que poden servir per a interpretar la història de la nostra Església i també del poble. També caldria corregir la teulada dels contraforts tornant les rajoles al seu color original.

A %d bloguers els agrada això: