Informe tècnic de la Unitat de Patrimoni Cultural

Compartim l’Informe tècnic redactat per la Unitat de Patrimoni Cultural de la Direcció Territorial de la Conselleria de Cultura a Castelló (un informe que, per cert, mai no hem rebut tot i ser part interessada i haver-lo demanat oficialment). Este document inclou un annex fotogràfic i un altre titulat “Alçament arqueològic de l’estratigrafia murària del parament nord de l’església parroquial de Sant Joan Baptista d’Artana”. L’alçament arqueològic és un document valuós, mancats com estem d’estudis acadèmics, que pensem que tant s’haguera pogut emprar per aconsellar la visibilització dels vestigis com per a recomanar que es taparen, tal com s’ha fet.

La nostra postura, tal com hem explicat habitualment, és que el patrimoni s’ha de gaudir directament, no en estudis acadèmics per a professionals.

Informe tècnic de la Unitat de Patrimoni Cultural,

incloent alçament arqueològic del mur

Als criteris tècnics defesos per la Direcció Territorial hem respost sempre amb altres arguments tan legítims o més que els seus, i denunciant el que creiem que són contradiccions importants. Uns criteris, els nostres, que s’han vist recolzats pels que s’argüeixen magistralment des de l’Informe del Consell Valencià de Cultura, que acaba amb les següents Consideracions:

Una vegada eliminat l’arrebossat de morter que cobria les diferents fàbriques que componen el mur queda manifest que el mur posseeix una riquesa expressiva i una capacitat de relat històric que no hauria de ser negligida d’acord amb les recomanacions doctrinals exposades en el punt III d’este informe, en particular la inconveniència de fer prevaldre la instància estètica que en aquest cas du a la unitat d’estil, en detriment de la instància històrica com a producte humà, perquè esborra les empremtes diverses.
El repicat de l’arrebossat ha posat de manifest que, abans d’estendre’l, el mur estava emblanquinat de calç blanca o blavenca, com mostren les restes adherides pertot, maçoneria, carreus, atovons.
Cal, per tant, renunciar a estendre un enlluït de morter que oculte la gran part dels elements que hi són presents i a deixar al mateix temps altres a la vista, amb un criteri selectiu mancat de suport històric.

Finalment volem recordar que este Informe tècnic el va publicar l’Ajuntament d’Artana a la pàgina de Facebook de turisme (?) del municipi, amb qualitat deficient i sense respectar la Llei de protecció de dades. Va ser una publicació tendenciosa, perquè després no ha volgut publicar l’informe del Consell Valencià de Cultura, incomprensiblement perquè estem treballant pel bé del poble. Molt lamentable.

A %d bloguers els agrada això: