3r INFORME SOBRE LES PARETS DE L’ESGLÉSIA

3r INFORME SOBRE LES PARETS DE L’ESGLÉSIA

A.C. Amics d’Artana / Artanapèdia

 

Una vegada s’ha completat la neteja de la façana nord han aparegut altres elements fins ara invisibles que al nostre entendre poden justificar aquest breu informe.

1. En la part est del mur al costat del campanar on està la paret de rajoles, han aparegut unes finestres i forats a la paret totalment simètrics, fets amb una finalitat molt concreta que no sabem interpretar però indubtablement necessiten ser estudiats per un arqueòleg.

Finestres i forats al mur de rajola.

2. Al centre de la façana, entre les dues portalades identificades, n’ha aparegut una altra incompleta, però pel re-ompliment posterior del va s’aprecia que tenia un traçat ogival. De confirmar-se aquesta hipòtesi no hi hauria dubte que la façana és medieval.

Possible arc ogival.

3. A la portalada situada més a l’oest d’aquest mur de la cara nord, s’aprecia també un arc escarser, o siga, un arquet dels que es feien servir en compte de la llinda de la porta. Els arcs escarses s’han utilitzat des de l’època romana, i en l’àmbit rural és habitual trobar-los en portes de patis i corrals. En este cas hem de dir també que és una porta baixeta, molt distinta a l’arc dovellat que ha eixit a l’altra punta de mur. És estrany trobar este tipus de solució en una església, i indica possiblement un ús de l’edifici distint a l’actual. En este moment en què es revaloritza el treball en pedra seca (que la Unesco ha anoment Patrimoni de la Humanitat), pensem que cal reconèixer la noblesa d’este tipus de treball i garantir la seu visibilitat en el seu lloc original.

Arc escarser.

4. En la paret oest, podem veure molts trossos de pedra cara vista i altres on el ciment pòrtland posat ens els anys 50 del segle passat està caent-se. Aquestes proves venen a confirmar la nostra creença que les parets estaven cara vista, exepte la principal, el campanar i la part exterior de la capella del Cor de Jesús.

Pedra vista baix la lluïda de portland en la façana del carrer Mosén Emílio.

Pedra vista baix la lluïda de portland en la façana del carrer Mosén Emílio.

5. Els contraforts de la façana nord, entenem han tingut una restauració millorable, el color excessivament blanc no el creiem adequat, encara que pensem que amb el temps envellirà i tornarà a un estat més discret. No estem d’acord amb la pintada de la coberta dels referits contraforts, anteriorment de rajola roja, aquesta actuació cal entendre-la com un cobriment de l’estat original, no com una restauració. Afortunadament encara queda un d’aquests contraforts en la cara sud de l’edifici en estat original. No és visible des del carrer però si d’un terrat situat a la cara sud de la casa nº 6 del carrer Major, és la que fa cantó amb la cara oest de l’església.

Remat del contrafort amb la rajola vista.

Remats dels contraforts pintats de blanc.

Per totes aquestes raons els demanem una vegada més que informen favorablement a deixar la pedra cara vista perquè és com ha estat sempre, és estèticament adequat a l’entorn del poble i permetrà estudiar i visualitzar una part de la història del poble plasmada en aquestes pedres.

A continuació mostrem altres elements de la façana nord que considerem d’interés.

Matxó dels contraforts de l’església, amb carreus de distint tipus de pedra (Ressaltat digitalment).

Forats sobre la dovella de l’arc.

Finestra enreixada.

Finestra amb llinda arenisca i tabicada amb rajola.

Carreus de distints tipus de pedra com a cantoneres.

 

A %d bloguers els agrada això: