Proposta per a minimitzar els incendis forestals, aprofitar la biomassa com a energia renovable i crear llocs de treball en la Serra Espadà*

Proposta per a minimitzar els incendis forestals, aprofitar la biomassa com a energia renovable i crear llocs de treball en la Serra Espadà*

Bosc jove. Foto: Josep Herrero Cabanyes

La nostra preocupació com a persones implicades en la protecció del medi natural actuant de voluntaris en diferents iniciatives tendents a la protecció del bosc, els estudis i experiències en aquest tema que hem portat a terme així com la circumstància de ser uns habitants més en un entorn natural on el bosc ens envolta i protegeix, ens porta a fer una proposta que segurament no serà gens original però que pensem que cal estudiar-la i tenir en compte.

L’aprofitament de la biomassa s’està experimentant amb èxit a partir de restes de poda i altres iniciatives. És una font de riquesa com a energia alternativa que a més pot produir llocs de treball.

Cal considerar que tenim en la majoria de llocs un bosc jove que caldria deixar per a que la natura lentament fera el seu camí aconseguint amb molts anys que els arbres es feren adults, cresquera una important quantitat d’espècies autòctones i la garriga o sotabosc ocupara el lloc que li pertoca no tenint una posició tan prominent com en els primers estadis del bosc. Però malauradament la quantitat i virulència que tenen els incendis a les nostres muntanyes, fa que aquesta opció en la majoria d’ocasions no resulte la més viable.

Una última consideració ens porta a pensar que no hi ha una solució efectiva per a eliminar els incendis. Evidentment que cal vigilar les nostres masses boscoses, cal incidir en l’educació mediambiental, cal endurir les penes per als infractors, actuar de manera responsable i prudent sobre la foresta, posar en producció secans abandonats per que actuen de tallafocs, impulsar una ramaderia racional amb control de les autoritats forestals, augmentar els efectius i mitjans d’extinció tant com es puga, però desgraciadament incendis continuarà havent-ne.

QUÈ ES FEIA EN EL PASSAT

Fins els anys 60 del segle XX hi havia una població rural estable que cultivava zones de muntana, conservava camins, sendes i llocs d’aigua com fonts i aljubs, hi havia ramats que pasturaven, es tenia un aprofitament del bosc per al carboneig, la fusta, la llenya per a ús propi en la cuina i escalfor de cada casa, també per als forns de pa i ceràmiques d’Onda.

Tota aquesta activitat va acabar dràsticament quan es van fer populars altres fonts d’energia que es consideraven més còmodes, modernes i tal vegada menys costoses en aquell temps, restant els boscos a la seva sort.

LA NOSTRA PROPOSTA

Ja hem dit al principi que no és original però pot resultar efectiva sempre que compaginem els usos tradicionals amb les noves tecnologies.

Regular l’excessiva massa boscosa

Es tractaria per mig de modernes ferramentes què disposem actualment, de conservar la garriga o sotabosc sempre que no fóra exageradament alta; també s’hauria de fer allò que en l’argot local diem “arromangar els arbres”, principalment els pins, fragmentant així la massa boscosa en una zona baixa i una altra alta, evitant la continuïtat de la biomassa que fa els incendis més virulents i perillosos. Igualment caldria eliminar arbres quan estan massa junts impedint el creixement adequat, donant preferència als quercus i altres espècies autòctones a fi d’augmentar la biodiversitat. Seria una restauració del bosc tal com es forma quan és adult.

 

Aprofitament de la biomassa

Aquest residu que abans s’aprofitava també es podria utilitzar ara; no es tracta de fer el transport amb mul, ase o a llom dels homes com abans es feia. En un temps uns gavellers emprenedors van posar un cable d’acer entre la muntanya i el carregador de carro evitant el pesat transport al coll, advertint que introduir metalls i maquinària també comporta risc d’incendi per les espurnes que aquestes ferramentes poden generar.

Tal vegada caldrien solucions creatives com la descrita o altres més imaginatives com l’ús dels “drons” per aquest menester.

Segons l’empresa Drones Tools, que amablement ens ha informat, aquests aparells de la potència que proposem són tècnicament viables en l’actualitat però resulten cars per no haver producció en sèrie. També tenen un problema burocràtic de moment insalvable; necessiten el permís de navegació de l’AESA, organisme estatal que té les competències en navegació aèria.

Creació de llocs de treball per frenar la despoblació

Evidentment amb aquesta activitat alguns habitants de la Serra tindrien una ocupació estable per poder viure en als seus pobles, considerant tots els avantatges que suposa tenir un entorn poblat.

 

CONCLUSIÓ

Si fóra possible portar a termini aquesta proposta aconseguiríem una regeneració del bosc que el faria més resistent al foc, més fàcil d’extingir i amb menys perill per a les brigades forestals.

Tindríem molts llocs de treball precisament en zones rurals on tanta falta fan, aconseguint que es generessin altres activitats agrícoles i ramaderes favorables a la conservació, a més a més podrien assentar una població permanent, augmentaria l’estima a les nostres muntanyes per considerar-les útils i rendibles, comportant una protecció addicional al bosc.

Per mig d’aquesta activitat que empra fonts d’energies renovables evitaríem una considerable contaminació, aconseguiríem un estalvi econòmic dels usuaris respecte a altres energies i minvaríem la gran despesa que suporta l’Estat amb la compra de gas i petroli.

Resumint molt la proposta: el que volem és aprofitar la biomassa tal com es feia abans però amb mitjans d’extracció, transformació i consum actuals. Repercutint també favorablement en la conservació.

 

* Es pot llegir una versió més general en https://artanapedia.com/projectes-culturals/proposta-per-minimitzar-incendis/

A %d bloguers els agrada això: