Catàleg de patrimoni municipal

Catàleg de patrimoni municipal

Un dels documents més importants que tenim al nostre poble: el Catàleg de patrimoni protegit, que es va fer per a ser inclòs en les Normes Subsidiàries Municipals que va redactar l’enginyer i urbanista José Antonio Horta Albertos en 1992. La part del catàleg de patrimoni el va aportar desinteressadament Nelo Vilar i Herrero (se li va pagar només el rebel·lat de les fotografies), com a acte de militància en un moment en què el nostre patrimoni històric-artístic i arquitectònic continuava minvant perillosament. Òbviament la iniciativa va ser un èxit, perquè es van protegir de colp una gran quantitat d’elements que tenien risc de desaparèixer.

A l’arribar a l’estudi de l’urbanista, el catàleg es va dividir en tres parts un tant arbitràries:

  • Edificis i elements historicoartístics.- (pàgina 2 a 48) Inclou 29 fitxes: 26 edificis, l’església, el calvari i 17 retaules ceràmics (les capelletes dels santets).
  • Valors culturals.- (pàgina 49 a 65) Com a “valors culturals” es referien al Castell, la Caseta Llom de Gat, la Caseta del Mig de l’Horta, la Caseta del Tio Xoto, el Molí Dalt, algunes casetes de camp construïdes amb pedra seca, l’Ermita de Santa Cristina, una era amb les seues pallisses, els assuts o “pantanos” de la Rambla, la Font de Santa Cristina i l’Arquet.
  • Valors mediambientals.- (pàgina 66 a 79) S’hi van comptabilitzar 9 corrals ramaders, 6 colmenars, 19 aljubs o clotxons, 7 coves, el sistema de reg de l’Horta i 22 fonts.

En total una cinquantena de fitxes amb un centenar de fotografies que recollien més de 120 elements. Este és encara el nostre patrimoni protegit.

DESCARREGAR:    CATÀLEG DE PATRIMONI MUNICIPAL.pdf

Més avall teniu el Catàleg desplegat; el format web ens permetrà anar afegint fotografies o documents d’una forma més interactiva.

METODOLOGIA

Pel model de catàleg que es demanava, es va incloure sobretot les cases amb façanes modernistes i algunes poques cases que incloïen elements molt representatius de l’arquitectura popular. Es quedaven desprotegits els ambients urbanístics que són els que donen el seu caràcter als nostres carrers; o el skyline o silueta urbana, que s’ha alterat després violentament amb una “torre” d’apartaments a la part més alta del poble; o els materials tradicionas (pedra, fusta i calç, principalment), que aporten tanta noblesa a les nostres cases i carrers.

Per al catàleg de patrimoni etnològic i geològic (casetes, corrals, colmenars, aljubs, coves o fonts) es va utilitzar un llistat que havia confeccionat Clemente Gómez Peña anys arrere. Este home, pastor i després guàrdia de camp durant molts anys, va col·laborar molt generosament per situar tots estos elements sobre les curves de nivell d’un mapa del terme, amb una precisió sorprenent.

El model de fitxa que es va utilitzar és el mateix que s’havia emprat feia uns pocs anys per al catàleg de patrimoni de Xèrica. Era un model molt senzill que no incloïa mesures, ubicació o simplement bibliografia, com fan els models més actuals.

DIFUSIÓ

Tot este patrimoni està protegit i afecta a propietats de moltes i molts artanencs. Des d’aquell any, l’autor del catàleg es va reunir amb nombrosos i successius alcaldes i regidors demanant que s’exposara el catàleg (i que es comunicara a la gent afectada), però inexplicablement no s’ha produït ni una cosa ni l’altra. Ara ens prenem la justícia per la nostra mà, l’hem digitalitzat i fem públic un catàleg que sempre hauria d’haver estat accessible per a totes i tots: difós, explicat, posat en valor, ampliat… Pareix que el propi patrimoni no era important per a ningú —ni ho és encara, només s’ha de vore que moltes construccions del terme que es van netejar l’any passat estan de nou tapades de malesa, sense projecte ni planificació ni manteniment.

SOBRE ESTA EDICIÓ DEL CATÀLEG

En 1991, quan es va redactar el catàleg, no disposàvem d’ordinadors ni de càmeres digitals, i la transcripció del mecanoscrit original i les còpies de les fotos van patir errades i incorreccions que ara, en esta digitalització, s’han corregit. Les còpies del catàleg són, a més a més, fotocòpies en color de fa 27 anys, amb molt poqueta qualitat, però tot i això hem decidit conservar-les per poder veure com estaven i quins canvis han patit. En un cas l’element ha desaparegut (veure la fitxa nº 14, una casa unifamiliar al carrer Major nº 39), la qual cosa demostra la poca sensibilitat de polítics i tècnics cap al nostre patrimoni. Quan pugam afegirem fotos actuals de tot.

Un altre detall d’este catàleg és que, tot i les seues mancances, en convertir-se en un document legal va quedar fixat de forma inalterable: no es podien afegir dades de cap tipus, ni nous elements. Falten sènies, molins, oliveres i arbres monumentals, mines, vies pecuàries, elements geològics, campanes, el sistema de reg de l’Horteta del Vicari, els jaciments arqueològics, elements paisatgístics de rellevància, i moltíssimes dades i elements més. Algunes d’estes mancances s’han anat corregint des d’Artanapèdia, com el catàleg de les eres o el de les oliveres monumentals, o s’han matisat, com el dels corrals ramaders, incloent ubicació i rutes per a visitar-les. També s’ha produït bibliografia que caldria afegir al catàleg (sobre el Castell, sobre el Calvari, sobre l’Ermita, etc.).

Poquet a poquet anirem ampliant este text i digitalitzant els seus continguts, per exemple amb la seua geolocalització en mapes interactius. Recuperant la seua funció d’ús el mantindrem viu. També agrairem tota l’ajuda en la localització i documentació de tots els elements, sovint perduts des de fa dècades en un terme abandonat i intransitable.

 

Catàleg de patrimoni historicoartístic, arquitectònic, etnològic i natural d’Artana

Nelo Vilar Herrero, 1991

[Text inclòs en les Normes Subsidiàries Municipals, redactades per José Antonio Albertos i presentades en febrer de 1992]

 

  1. Edificis i elements historicoartístics

 Nº 1

Casa unifamiliar

ÈPOCA: Finalitzada en 1915 (1920 en referència cadastral)

LOCALITZACIÓ Plaça de l’Ajuntament 5

ESTIL Eclèctic modernista

ESTAT DE CONSERVACIÓ Reconstruïda cap a l’any 2000

OBRA MAJOR Rajola

COBERTES Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ Façana i coberta

MODIFICACIONS Reproduïda segons l’original

UTILITZACIÓ Residencial

DESCRIPCIÓ Planta baixa i dos altures, façana acoixinada. Gran balcó de forja corregut a la primera planta i dos balcons a la segona. Una cornisa separa la façana d’un ampit ornat amb un escut central i petxines als extrems. Cornisa i balcons sostinguts per mènsules amb decoració floral. Persianes valencianes amb protectors treballats. Portalada de fusta i finestral enreixat a la vora. Obertures rebaixades en tot el contorn, ports de balcons amb claus.

ELEMENTS SINGULARS Ampit amb escut i petxines. Balcons i cornisa sobre mènsules florals. Persianes i protectors. Porta i finestral enreixat.

ENTORN Plaça de l’Ajuntament

 

Nº 2

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1920

LOCALITZACIÓ Plaça Ajuntament 10

ESTIL Eclèctic modernista

ESTAT DE CONSERVACIÓ Reparat cap a l’any 2000

OBRA MAJOR Maçoneria

COBERTES Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ Conservació façana i cobertes

MODIFICACIONS Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL Residència

UTILITZACIÓ PROPOSTA Residència

DESCRIPCIÓ Planta baixa i dos altures dividides per cornises motllurades. En planta baixa portalada de fusta i a la vora porteta d’accés als pisos superiors. Primera planta amb balcó de fosa corregut, i segona planta amb dos balcons. Portes amb persianes valencianes i protectors de fusta tallada. Ràfec motllurat i cantons acoixinats. Obertures rebaixades en tot el perímetre.

ELEMENTS SINGULARS Balcons de fosa, persianes i protectos. Obertures rebaixades i cantoners acoixinats.

ENTORN Plaça de l’Ajuntament

 

Nº 3

Casa unifamiliar

ÈPOCA: Primer terç del s. XX (1887 segons referència cadastral)

LOCALITZACIÓ Pça. Ajuntament 3

ESTIL Eclèctic modernista

ESTAT DE CONSERVACIÓ Bo

OBRA MAJOR Maçoneria

COBERTES Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ Façana i cobertes

MODIFICACIONS Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL Residència

UTILITZACIÓ PROPOSTA Residència

DESCRIPCIÓ De planta baixa i dos altures, amb portalada de fusta i finestral enreixat. La primera planta amb balconada correguda, protectors ornats per a les persianes. La segona planta amb dos balcons. Tots els balcons sostinguts per mènsules amb decoració floral. Obertures rebaixades en tot el perímetre.

ELEMENTS SINGULARS Balcons de fosa suportats per mènsules. Protectors per a persianes. Porta i finestral enreixat.

ENTORN Pça. Ajuntament

 

Nº 4

Casa unifamiliar

ÈPOCA S. XVIII (referència cadastral de 1910)

LOCALITZACIÓ C/ Major 6

ESTIL Tradicional

ESTAT DE CONSERVACIÓ Rehabilitada

OBRA MAJOR Maçoneria i carreus cantoners

COBERTES Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ Façana i cobertes

MODIFICACIONS

UTILITZACIÓ ACTUAL Residència

UTILITZACIÓ PROPOSTA Residència

DESCRIPCIÓ Part de l’antiga casa del Duc. Fou partida als descendents i en l’altra meitat s’han construït pisos. Durant el segle XX ha sofert diverses transformacions en obertures i interior. De planta baixa i dos altures, amb cantons de carreu. En la planta baixa, porta de fusta a la façana principal. La primera amb balcó de forja ornat amb volutes, i la segona amb llinda esqueixada.

ELEMENTS SINGULARS Cantons de carreu, llindes esqueixades

ENTORN C/ Major, església

 

Nº 5

Església parroquial de Sant Joan Baptista

ÈPOCA Elements s. XVIII i s. XX (referència cadastral de 1887)

LOCALITZACIÓ Pça Església 1

ESTIL Elements barrocs. Majoritàriament neoclàssic.

ESTAT DE CONSERVACIÓ Bo

OBRA MAJOR Maçoneria i correus en cantons i contraforts

COBERTES Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ Conservació íntegra, interior i exterior

MODIFICACIONS Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL Culte

UTILITZACIÓ PROPOSTA Culte

Capella del Cor de Jesús amb les columnes salomòniques originals, de mitjans del segle XVIII.

DESCRIPCIÓ Portada neoclàssica formada per dos cossos, el primer amb amples pilastres d’ordre toscà. Porta de fusta decorada amb llaunes daurades; arc de mig punt orlat amb cassetons. Cornisa motllurada correguda que la separa del segon cos. Aquest té una fornícula flanquejada per pilastres llises d’ordre toscà i frontó.

A la fornícula, imatge del titular, S. Joan Baptista. Testera o hastial rematat amb creu d’obra. Vora la secció principal, dos secundàries. Ràfec motllurat. Sobre la secció nord, campanar de base quadrada amb penell de forja.

La capella de la comunió té sobre ella una cúpula amb cimbori octogonal coberta de teula vidriada blava i blanca. La capella es projecta cap a l’exterior de la façana i s’il·lumina amb òculs. La capella del Cor de Jesús, també eixida, d’estil barroc amb contorns bisellats i suaument arrodonits. Compta amb cúpula de cimbori circular i teula vidriada blava, rematada per creu barroca de forja. S’il·luminava amb òculs, hui aparedats, orlats amb pintures murals.

La façana conserva restes d’una tarja pintada amb una custòdia; més amunt un cor de Jesús amb decoració floral i data de 1757. Ràfec amb decoració floral i cantons pintats simulant carreus. Pintures tosques d’estil barroc popular.

L’interior és una planta d’una nau de sis trams, d’ordre dòric, amb ample cor i capelles entre els contraforts que aguaiten a l’exterior.

Coberta amb volta de canó i nervada a l’Altar major. Llunetes verticals. L’altar té al fons retaules de dos cossos sostingut per columnes salomòniques exemptes i decoració floral, amb quatre imatges i rematat per dalt amb l’escut d’Artana. Està flanquejat per dos llenços de grans dimensions de l’escola de Ribera. La capella del cor de Jesús conserva columnes salomòniques barroques del segle XVIII. Sagristia de sostre pla i damunt saló parroquial amb reixes de forja creuades.

L’església s’assenta sobre una antiga mesquita. Fou decorada al segle XVIII en un estil barroc popular que tan sols trobem a la capella del Cor de Jesús. El segle XIX i a principi del XX fou ampliada i redecorada segons l’aspecte neoclàssic actual. Els esdeveniments ocorreguts a la Guerra civil han fet desaparèixer gran part de la decoració existent. L’interior ha sofert noves intervencions durant els anys 80 i 90.

ELEMENTS SINGULARS General

ENTORN Plaça León XIII, pça Església, carrer Major i Mn. Emilio.

 

Nº 6

Casa unifamiliar

ÈPOCA Segle XVIII, elements del primer terç del s. XX (referència cadastral de 1888)

LOCALITZACIÓ Pça Ajuntament 8

ESTIL Tradicional, elements modernisme popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ Bo

OBRA MAJOR Maçoneria

COBERTES Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ Façana i cobertes

MODIFICACIONS Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL Residència

UTILITZACIÓ PROPOSTA Residència

DESCRIPCIÓ De planta baixa i tres altures i dividida verticalment en dos parts: una primera, contra el cantó, emmarcada amb pilastres planes motllurades. La primera planta té dos retaules ceràmics, un a cada vora d’un balconet. Segon i tercer pis amb balcons de forja amb volutes i portes amb grans brancades; el de dalt suportat per mènsules florals. Ràfec motllurat. L’altra meitat té dos finestres en la planta baixa, balcó a la primera, balconet a la segona i obertura tapada a la tercera. Portalada de vidre.

ELEMENTS SINGULARS Retaules, pilastres, mènsules.

ENTORN Pça. Ajuntament

 

Nº 7

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1925

LOCALITZACIÓ Pça. Església 11

ESTIL Modernista eclèctic

ESTAT DE CONSERVACIÓ Bo

OBRA MAJOR Maçoneria

COBERTES Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ Façana i cobertes

MODIFICACIONS Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL Residència

UTILITZACIÓ PROPOSTA Residència

DESCRIPCIÓ De planta baixa i dos altures dividides per cornises motllurades i emmarcades per pilastres llises i amb decoració floral d’escaiola. Façana acoixinada. En la planta baixa porta de fusta i finestral enreixat. Al primer pis, balconada correguda amb persianes i protectors treballats. Al segon pis dos balcons, persianes i protectors. Els balcons són de fosa i estan suportats per mènsules. Dalt de tot trobem un ampit amb escut adornat amb una estrella. Obertures rebaixades.

ELEMENTS SINGULARS Mènsules florals, balcons de fosa. Porta.

ENTORN Pça Església

Porta d’entrada amb un preciós treball de la fusta i de la reixa de forja, que inclou les inicials del propietari.

 

Nº 8

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1905

LOCALITZACIÓ Pça Església 10

ESTIL Eclèctic -actual

ESTAT DE CONSERVACIÓ Bo

OBRA MAJOR Maçoneria

COBERTES Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ Cap

MODIFICACIONS Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL Residència

UTILITZACIÓ PROPOSTA Residència

DESCRIPCIÓ De planta baixa i dos plantes emmarcades per pilastres llises i mènsules amb decoració floral. Façana acoixinada. Porta de fusta. En la segona i tercera planta, sengles balcons de fosa suportats per mènsules. Obertures rebaixades en tot el perímetre.

ELEMENTS SINGULARS Mènsules i demés ornaments, balcons de fosa, porta

ENTORN Monumental: Pça Església

 

Nº 9

Casa abadia

ÈPOCA: 1986

LOCALITZACIÓ Carrer Major 17

ESTIL Eclèctic

ESTAT DE CONSERVACIÓ Bo

OBRA MAJOR Carreus, rajola i maçoneria

COBERTES Teula àrab a dos vessants; terrassa

MODIFICACIONS Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL Casa abadia (residència del rector, sales polivalents)

UTILITZACIÓ PROPOSTA Casa abadia

DESCRIPCIÓ De planta baixa i dos altures. En reformar la casa anterior van aparèixer grans carreus que es van deixar vists. Porta de fusta amb arc de mig punt dovellat. A la dreta, dos finestres enreixades a la planta baixa i tres balconets a la segona. A l’esquerra, vora el cantó, dos finestres enreixades, a la primera planta dos balcons i un finestral envidrat vora la porta, i a la segona, tres balconets.

ELEMENTS SINGULARS Pedra vista, porta dovellada.

ENTORN Monumental Plaça de l’Església

 

Nº 10

Casa unifamiliar

ÈPOCA 1/3 s. XX (referència cadastral de 1887)

LOCALITZACIÓ Cr. Major 19

ESTIL Eclèctic modernista

ESTAT DE CONSERVACIÓ Bo

OBRA MAJOR Maçoneria, rajola

COBERTES Teula àrab, terrassa

PROTECCIÓ Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL Residència

UTILITZACIÓ PROPOSTA Residència

DESCRIPCIÓ Planta baixo i dos altures, de façana acoixinada. Planta baixa amb porta de fusta tallada i dos finestrals enreixats. Portes i finestres rebaixades amb motllures. Le primera i segona planta amb tres balcons: un central més gran i dos semicirculars, tots ells de forja. A la planta superior els rebaixos es converteixen en columnes adossades amb capitells corintis. Remata la façana un ampit amb balustres d’obra i escuts. Protectors de persiana en cada balconet.

ELEMENTS SINGULARS: Balcons redons, rebaixos amb garlandes, balustres d’obra, mènsules, columnes corínties. Portes de fusta i finestrals enreixats.

ENTORN: Carrer Major i Plaça de l’Església.

 

Nº 11

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1920

LOCALITZACIÓ: Carrer Major nº 23

ESTIL: Eclèctic modernista

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Terrassa

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures, amb portalada de fusta i finestral enreixat. La primera planta té una balconada correguda que es recolza en mènsules amb decoració floral; la segona, dos balcons amb mènsules i ampit sostingut per mènsules i motllures. Balcons i reixes de foneria, portes del primer i segon pis rebaixades.

ELEMENTS SINGULARS: Rebaixos amb columnes, balcons de fosa, mènsules florals. Persianes i protectors. Porta i picaportes. Reixa. Ampit.

ENTORN: Carrer Major

Porta d’entrada amb un preciós treball de la fusta i dels picaports, plenament modernistes. Es pot apreciar també l’ornamentació de la façana i les mènsules que simulen aguantar el balcó.

Nº 12

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1925

LOCALITZACIÓ: Carrer Major nº 29

ESTIL: Eclèctic

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants.

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures, amb portalada de fusta i finestral enreixat. Els dos superiors acoixinats. La primera planta té una balconada correguda que es recolza en mènsules amb decoració floral; la segona, dos balcons amb mènsules; la terrassa protegida amb un ampit sostingut per mènsules i motllures. Balcons i reixes de foneria, portes del primer i segon pis rebaixades amb columnes corínties als laterals. Persianes i protectors ricament decorats. Picaports modernistes. Ampit.

ELEMENTS SINGULARS: Rebaixos amb columnes, balcons de fosa, mènsules florals. Persianes i protectors. Porta i picaportes. Reixa. Ampit.

ENTORN: Carrer Major

 

Nº 13

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1/3 s. XX (referència cadastral de 1887)

LOCALITZACIÓ: Carrer Major nº 25

ESTIL: Eclèctic

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessant.

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures emmarcades amb pilastres llises i mènsules amb decoració floral. Porta de fusta i finestral enreixat. La primera planta té una balconada correguda que es recolza en mènsules florals; la segona, dos balcons amb mènsules. Balcons i reixes de foneria. Protectors de persianes ricament decorats. Obertures rebaixades en tot el perímetre.

ELEMENTS SINGULARS: Balcons de foneria, mènsules florals. Persianes i protectors. Porta i reixa.

ENTORN: Carrer Major

 

Nº 14

Casa unifamiliar

ÈPOCA: S. XVIII (assolada i reconstruïda en 2013)

LOCALITZACIÓ: Carrer Major nº 39

ESTIL: Rural popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: S’ha tombat i s’ha construït una casa sense cap relació estètica.

UTILITZACIÓ ACTUAL: Desconeguda

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures. Baix porta de fusta amb picaport tradicional molt treballat i finestrons amb reixes creuades de forja. La primera planta conserva una finestra, un balcó de forja senzill i un balconet de fusta, clàssic a la Plana. “Dalt més amunt” és una porxada o galeria correguda amb quatre obertures igualment típiques d’esta zona.

ELEMENTS SINGULARS: Porta de fusta amb picaport, finestres enreixades, balconet de fusta, porxada.

ENTORN: Carrer Major

La porta de fusta incloïa un preciós picaport molt ornamentat amb una creu egípcia, una petxineta i una mena de lleó, tot típicament barroc i provablement del segle XVIII

Balconet de fusta empotrat.

 

Nº 15

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1925

LOCALITZACIÓ: Carrer del Pla, 4

ESTIL: Eclèctic

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Terrassa

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures, amb la façana de rajola verda. Baix, portalada de fusta i finestral enreixat. El primer pis té una balconada correguda que es recolza en mènsules amb decoració floral; el segon, dos balcons sobre mènsules. La terrassa es protegeix amb un ampit ornat amb reixes semielíptiques, escut amb un lleó, garlandes i sostingut per mènsules i motllures. Balcons i reixes de forja. Persianes i protectors decorats.

ELEMENTS SINGULARS: Rajola verda, mènsules florals. Persianes i protectors. Porta i picaportes. Reixes i balcons de forja. Ampit decorat.

ENTORN: Placeta del Pla, conjunt de cases de principis del segle XX.

 

Nº 16

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1925

LOCALITZACIÓ: Carrer del Pla 6

ESTIL: Eclèctic

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Terrassa

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures en ampli fronter. Baix, portalada de fusta treballada entre finestrals enreixats. Els pisos superiors amb ampla balconada central entre balconets. Motllures divideixen les plantes superiors de la primera i les balconades dels balconets. Obertures verticals rebaixades, del segon pis arcs sobre les obertures enreixades. Balcons de foneria motllurats.

ELEMENTS SINGULARS: Balcons de foneria, motllures verticals i horitzontals. Porta.

ENTORN: Plaça del Pla, conjunt de cases de principis del segle XX.

 

Nº 17

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1/3 s. XX (referència cadastral de la reforma en 1987)

LOCALITZACIÓ: Carrer del Pla, 8

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures, portalada de fusta i finestral enreixat. En la segona i la tercera, balcons motllurats de foneria.

ELEMENTS SINGULARS: Porta i balcons de foneria.

ENTORN: Plaça del Pla, conjunt de cases de principis del segle XX.

 

Nº 18

Casa de les Monges

ÈPOCA: 1934 (referència cadastral de 1920)

LOCALITZACIÓ: Carrer del Pla nº 10

ESTIL: Eclèctic

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Terrassa

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Desconeguda

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Social

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures; portalada de fusta entre finestrals enreixats. La primera planta té una balconada i dos finestres als costats; la segona, galeria correguda amb una finestra menuda a cada banda. Tret d’estes dos finestretes, la resta està rematada per un arquet de rajola. Un retaule ceràmic de la Mare de Déu dels Desemparats corona l’edifici, protegit per una teuladeta ornamental amb ràfec de fusta i cinc bol·lards de ceràmica vitrificada blava.

ELEMENTS SINGULARS: Arcs de mig punt a les finestres, galeria correguda, teuladeta amb ràfec de fusta, retaule ceràmic.

ENTORN: Carrer Major

Entre els molts detalls de la façana trobem un retaule ceràmic de la Mare de Déu dels Desemparats. Adoneu-vos també que les finestres mostren unes vidrieres molt elaborades.

Nº 19

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1908

LOCALITZACIÓ: Carrer Baix nº 86

ESTIL: Eclèctic modernista

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures, emmarcades amb un senzill rebaix. Porta de fusta tallada amb picaports interessants i protectors de les brancades en forma de voltes. Al primer pis balconada de foneria bombada i rajoles a les brancades, i dalt dos balcons de foneria motllurats i brancades amb rajola típica valenciana. Ràfec motllurat.

ELEMENTS SINGULARS: Porta, protectors de les brancades. Balcons de foneria bombats, motllures als balcons i al ràfec.

ENTORN: Carrer Baix

 

Nº 20

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1/3 s. XX (referència cadastral de 1887)

LOCALITZACIÓ: Carrer Baix nº 76

ESTIL: Eclèctic modernista

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures separades per impostes motllurades i emmarcades per pilastres planes i mènsules amb decoració floral. Portalada de fusta molt treballada entre dos finestrals enreixats. Dalt, balconada correguda amb res portes equidistants rebaixades amb garlandes i motllures florals, i sostinguda per grans mènsules florals. La planta superior té tres balcons motllurats i portes amb ornamentació com l’anterior. Ràfec motllurat. Balcons de foneria.

ELEMENTS SINGULARS: Rebaixos amb columnes, balcons de fosa, mènsules florals. Persianes i protectors. Porta i picaportes. Reixa. Ampit.

ENTORN: Carrer Baix

La porta d’entrada plena de detalls molt elaborats. Fixeu-vos també en l’elegància de les mènsules baix de la balconada.

Nº 21

Casa unifamiliar

ÈPOCA: S. XVIII

LOCALITZACIÓ: Carrer Baix 48

ESTIL: Rural popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: Rehabilitació integral en 2007

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures, porta principal enllindada amb biga de fusta i finestres i balcons amb rajola vista. A la planta baixa la portalada està flanquejada per sos finestres amb reixes de forja que sobreeixen del mur en la part inferior. Al primer pis tres balcons de forja amb les portes de fusta tallades en formes geomètriques. El pis superior te tres típics balconets de fusta. Brancades d’obertures superiors emblanquinades en blau.

ELEMENTS SINGULARS: Reixes de forja sobreeixides. Portes de balcons i balconets treballades.

ENTORN: Placeta de Santa Cristina i Carrer Baix.

 

Nº 22

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1925

LOCALITZACIÓ: Carrer Baix nº 46

ESTIL: Eclèctic modernista

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ: Façana i coberta. Es proposa conservar la distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures, amb motllures verticals . Portalada de fusta amb protectors per a les brancades i finestral enreixat. La primera planta té dos balcons i la segona altres dos més menuts. Balcons motllurats i reixes de foneria. A les brancades, rajoles típiques i al també al voltant de les obertures. Rebaixos motllurats que dibuixen en graciosos arquets. Ràfecs motllurats.

ELEMENTS SINGULARS: Porta de fusta i façana, balcons, rebaixos i ràfec motllurats, balcons i reixa de foneria, protectors a les brancades.

ENTORN: Carrer Baix

 

Nº 23

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1925

LOCALITZACIÓ: Carrer Baix 44

ESTIL: Eclèctic

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ: Conservació façana i distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures, en la primera porta de fusta amb gracioses baldes i protectors de brancades, llinda de fusta i una finestra a la vora. En la segona balcons de fosa motllurats i en la tercera dos balcons més menuts de fosa i motllurats. Totes les obertures rebaixades pel contorn.

ELEMENTS SINGULARS: Porta amb baldes i protectors de les brancades. Balcons de fosa motllurats.

ENTORN: Carrer Santa Cristina.

 

Nº 24

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1/3 s. XX (referència cadastral de 1887)

LOCALITZACIÓ: Carrer Baix 34

ESTIL: Eclèctic modernista

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Terrassa

PROTECCIÓ: Conservació façana i distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures, amb decoració profusa. Façana en dos parts i planta baixa, encoixinada amb porta ricament tallada i finestral amb reixa, dividida de l’altra per una cornisa motllurada. Esta segona amb rajola verda té dos balcons bombats recolzats sobre mènsules amb decoració floral. Obertures rebaixades en tot el contorn, amb xicotetes cornises motllurades i amb garlandes en el centre al damunt. La tercera planta s’enllumena amb dos òculs sobre els quals una cornisa motllurada separa la façana d’un ampit decorat amb mosaic de vidre i test, i escut amb garlandes.

ELEMENTS SINGULARS: Porta ricament tallada, finestral amb reixa, balcons amb decoració floral.

ENTORN: Carrer Santa Cristina.

Esta és una de les cases més singulars del poble, i eixa singularitat inclou el barroc i treballadíssim dibuix de la porta del carrer. Una obra d’art que no desmereixeria enlloc. Vegeu també la barroca decoració floral de les mènsules a banda i banda de la porta.

L’ampit amb el mosaic, altre detall singular de la façana.

 

Nº 25

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1/3 s. XX

LOCALITZACIÓ: C/ Constitució 2

ESTIL: Eclèctic modernista

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ: Conservació façana i distribució interior

MODIFICACIONS: Reposició de porta, finestres i reixes originals a la planta baixa en 2000.

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residencial

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residencial

DESCRIPCIÓ: Planta baixa i dos altures, amb tres balcons en la primera i segona, de fosa i bombats, suportats per mènsules amb decoració floral. Portes rebaixades en tot el contorn amb pilastres planes, capitells i arquets motllurats. Persianes i protectors de fusta treballada. Ràfec motllurat i sostingut per mènsules.

ELEMENTS SINGULARS: Balcons bombats de fosa, mènsules florals. Portes rebaixades, persianes amb protectors.

ENTORN: Carrer Constitució

 

Nº 26

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1915

LOCALITZACIÓ: Cr. San Salvador 11

ESTIL: Eclèctic modernista

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ: Conservació façana i distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residència

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residència

DESCRIPCIÓ: De tres plantes, amb la façana motllurada amb bandes horitzontals. A la primera planta portalada de fusta i finestral amb reixa. La segona i la tercera tenen dos balcons, respectivament, abombats, de fundació, suportats per mènsules amb decoració floral. Portes rebaixades en tot el contorn.

ELEMENTS SINGULARS: Portalada i finestral amb reixa. Façana motllurada, balcons abombats de fundació. Mènsules florals.

ENTORN: Cr. Sant Salvador, barri de la Foia.

Una altra porta de fusta preciosa. El picaport és igual que el de la fitxa 11.

 

Nº 27

Casa unifamiliar

ÈPOCA: 1/3 segle XX (referència cadastral de 1887)

LOCALITZACIÓ: Cr. Sant Salvador 22

ESTIL: Eclèctic

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ: Conservació façana i distribució interior

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Residència

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Residència

DESCRIPCIÓ: De tres plantes, la primera separada de les altres per una cornisa motllurada. Esta té la portalada de fusta i dos finestrals enreixats, un a cada vora. La segona planta té un balcó de fundació flanquejat per dos balconets empotrats, també de fundació. En la tercera planta hi ha tres balconets equidistants com els d’abans. La llinda i la part superior de les brancades laterals, rebaixades amb una senzilla motllura.

ELEMENTS SINGULARS: Porta de fusta, decoració de façana, reixes i balcons de fundació.

ENTORN: Cr. Sant Salvador, barri de la Foia

 

Nº 28

Calvari

ÈPOCA: Segle XVIII, amb modificacions estructurals en 1915 i de la dècada de 1960 (referència cadastral de 1887)

LOCALITZACIÓ: Nord del poble

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab i cúpula vidriada blanca i blava

PROTECCIÓ: Conservació de capella i entorn

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Culte. Zona verda

UTILITZACIÓ PROPOSTA: Culte. Zona verda

“Caminets” del Calvari amb les capelletes del Viacrucis. Encara estaven amb el sòl de terra.

DESCRIPCIÓ: L’entorn de la capella consta d’un “via crucis” desenvolupat per tres camins en zig-zag que suavitzen la forta pendent. 20 capelletes estacionals de maçoneria i rajola amb fornícula i taulellets il·luminats.

La capella del calvari, al punt més alt del via crucis, consta d’una nau quadrangular, porxada; una cúpula amb teula àrab vidriada blava i blanca, carreus als cantons i penell de forja. Finestres que donen a les sagristies i un cimbalet sobre la porxada enreixat amb forja. Interior de volta hemisfèrica. Dues sagristies a les que s’accedeix per porta de fusta, de sostre pla. Una alta arcada separa la nau principal d’on es troba el Crist, sobre panell de fusta, il·luminata per cristaleres laterals.

Interés paisatgístic.

ELEMENTS SINGULARS: Porxada, cúpula vidriada, carreus, cimbalet.

ENTORN: Sobre el poble, als peus de les runes del Castell.

Decoració de l’interior de la capella en 1991.

 

Nº 29

Retaules ceràmics

ÈPOCA: Segle XIX i 1/3 del segle XX

LOCALITZACIÓ: Vore fulla adjunta

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Ceràmic

COBERTES: Sovint en fornícula

PROTECCIÓ: Conservació de retaule i ornamentació

MODIFICACIONS: S’han modificat l’ornamentació d’algunes capelletes.

DESCRIPCIÓ: Retaules ceràmics il·luminats amb escenes sacres sobre taulellet. Sovint amb fornícula senzilla o decorat amb motllures, pilastres i taulellets.

1.- Dos retaules commemoratius emmarcats amb denticulat. Sobre cornisa motllurada suportada per mènsules florals. Plaça de l’Ajuntament.

**********

2.- “Nª Sra. De los Dolores”. Carrer Santo Cristo.

**********

3.- “S. Félix de Cantalicio”, amb fornícula. Marc dentat amb frontó, emblanquinat amb blau. Carrer Sant Fèlix.

**********

4.- “S. José”, amb fornícula. Brancades amb taulellets. Cr. Monges.

**********

5.- “S. Vicent Ferrer”, amb fornícula. Emmarcat amb taulellets amb frontó. Escut. Cr. Sant Vicent.

**********

6.- “Smo. Cristo de la Agonía”, amb fornícula. “S.P.Q.R.”. Se li va afegir una orla de taulellets de gust dubtós. Carrer Sant Vicent.

**********

7.- “S. Francisco de Paula. Sta. Lucía Vn. y Mr.”, amb fornícula sobre cornisa motllurada. Brancades amb taulellets. Orlat amb columnes adossades i frontonet circular. C/ Mestre Dares.

**********

8.- “S. Ramón Nto.”, amb fornícula. Brancades amb taulellets. Carrer Sant Ramon.

**********

9.- “Ànimes del Purgatori”, amb fornícula. Carrer Colom.

**********

10.- “Sta. Cristina Virgen y Mártir”. Orlada amb taulellets. Datada en octubre de 1924. Carrer Santa Cristina.

**********

11.- “Cristo de Zalamea”, fornícula amb arquet de mig punt. “S.P.Q.R.”. Sobre pany de taulellets. C/ General Mola.

**********

12.- “Verge dels Desemparats”. Plaça Salvador Almela.

**********

13.- “Sn. Juan Bautista. Nra. Sra. del Carmen”, amb fornícula, sobre cornisa motllurada, orlat amb columnes adossades i frontonet circular. Carrer José Antonio.

**********

14.- “Sn. Miguel Arcángel”, amb fornícula i arquet. Carrer Salvador.

**********

15.- “Smo. Cristo del Salvador”, amb fornícula. Retaule inferior de la comunió. Tot orlat amb taulellets blancs i marquet verd. Carrer Salvador.

**********

16.- “San Antonio Abad”. C/ Onésimo Redondo.

**********

17.- “La Divina Pastora”, amb fornícula i arquet. Datada en 1849. Carrer Cervantes.

ELEMENTS SINGULARS: Retaules, iconografia, decoració.

ENTORN: Arreu del casc històric

 

  1. Valors culturals

 Nº 1

Castell

ÈPOCA: Època musulmana, documentat en el s. XIII.

LOCALITZACIÓ: Nord de la població, sobre el Calvari, al cim de la Costera.

ESTIL: Enginyeria militar àrab

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent, ruïnós

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: De volta, caigudes.

PROTECCIÓ: Consolidació amb protecció de l’entorn

MODIFICACIONS: Construcció de torre amb finestra de ferradura en 1936. Consolidació en 2019.

Torre del castell amb finestra de ferradura, construïdes en 1936.

DESCRIPCIÓ: Castell de planta rectangular de què ens queda en la vessant sud restes de la murada, a poca més altura dels fonaments, amb alguna sagetera conservada. Al cantó S.E., restes d’una torre de base quadrangular, amb una finestra en ferradura obrada en 1936, i als peus d’esta una estància també quadrangular amb sageteres aparedades i volta ogival semicaiguda.

A la vessant nord queden restes completes de la murada, amb una altra estància quadrangular amb volta de canó i porta amb carcada de mig punt sense dobellar. Al centre del llomet, un aljub de base octogonal amb volta semiesfèrica.

ELEMENTS SINGULARS: Aljub, murades, sageteres, torre amb finestra de ferradura.

ENTORN: Al cim de la Costera, sobre el poble i el Calvari.

Una panoràmica de l’aljub i de l’estància al nord, coneguda com la “carnisseria”.

 

Nº 2

Caseta “Llom de Gat”

ÈPOCA:

LOCALITZACIÓ:

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Volta d’aljub

PROTECCIÓ: Conservació íntegra i de l’entorn

MODIFICACIONS: Cap

DESCRIPCIÓ: Caseta feta en obra de maçoneria, de tres metres (aprox.) d’alçada i quatre de fons. Coberta amb una volta ogival amb una fornícula a una vora. La façana nord té unes escales que pugen al secà de dalt.

ELEMENTS SINGULARS: Volta ogival, fornícula i escales

ENTORN: Partida de la Serra. Secans de garroferes en estat d’abandonament.

Fornícula a l’interior de la caseta.

 

Nº 3

Caseta “Del mig de l’Horta”

ÈPOCA:

LOCALITZACIÓ: Partida del Mig de l’Horta

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: De volta

PROTECCIÓ: Restauració i conservació íntegra.

MODIFICACIONS: Cap

DESCRIPCIÓ: Caseta de fàbrica de maçoneria, volta escarzada, adossada per la cara sud a un ribàs. D’una sola planta, de 3 metres aproximadament d’altura. El punt de suport de l’arcada en els murs eix lleugerament, cosa la qual dóna a les parets una curosa forma circular.

ELEMENTS SINGULARS: Volta escarzada

ENTORN: Bancals d’horta en decadència.

Una perspectiva de la coberta de la caseta des del camí.

 

Nº 4

Caseta “del tio Xoto”

ÈPOCA: 1/3 del segle XX

LOCALITZACIÓ: Entre la Rambla i el barranc de Xautena

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent

OBRA MAJOR: Maçoneria i carreuets desbastats

COBERTES: Falsa volta

PROTECCIÓ: Restauració i consolidació amb protecció de l’entorn

MODIFICACIONS: Restauració en 2015.

DESCRIPCIÓ: Conjunt format per una caseta principal de planta quadrada, coberta amb falsa volta. A l’interior hi ha una llar de foc i dos fornícules, les tres peces amb llinda en forma d’arc. El sòl està empedrat amb menuts cantells que dibuixen radisi circumferències. La resta del conjunt és un aljub excavat en la penya, de planta circular, que fa de terrassa a la caseta, tot rodat per una senda de carreuets. La torre quadrada de la caseta s’ha caigut per la part exterior, quedant només l’arcada en peu. Fàbrica de carreuets desbastats.

ELEMENTS SINGULARS: Carreuets, llindes circulars, falsa volta, llar, fornícules i empedrat.

ENTORN: Secans de garroferes i ametlers abandonats.

Empedrat.

La falsa volta des de l’interior.

Llar i fornícules.

 

Nº 5

Molí Dalt

ÈPOCA: Segle XVIII

LOCALITZACIÓ: A 1,5 km al sud d’Artana, vora la C-230.

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ: Conservació íntegra d’edifici i entorn

MODIFICACIONS: S’ha eliminat la bassa de reg, que estava protegida, per fer un pàrking.

Porxada amb l’empedrat i el banquet.

DESCRIPCIÓ: De dos plantes, amb ampla porxada amb llindes i empedrada. Banc per seure’s. Porta de fusta enllaunada i finestrons enreixats. La porxada té la sua pròpia coberta, perpendicular a la resta de l’edifici. A la banda de dalt hi ha adossat un edifici que allotjava un transformador, construït els anys 40 i ja caigut. A la part de darrere hi ha la gran bassa que movia el molí.

(No hem pogut accedir a l’interior, que sabem en perfecte estat de conservació de l’estructura i la maquinària.)

ELEMENTS SINGULARS: Porxada, empedrat i banc. Bassa i maquinària de molí tradicional.

ENTORN: Bancals d’horta en decadència.

 

Nº 6, 7 i 8

Casetes de camp

ÈPOCA: Segles XVIII i XIX

LOCALITZACIÓ: Prop de la Penya Leixos

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Falsa volta

PROTECCIÓ: Conservació íntegra i de l’entorn

MODIFICACIONS: Cap

DESCRIPCIÓ: Construccions de mida reduïda i variable, fetes amb pedra seca amb porta menuda. Sostre amb falsa volta o feta col·locant lloses escalonadament. Contra ribassos.

ELEMENTS SINGULARS: Llinda, falsa volta, pedra en sec

ENTORN: Allunyats de la població. Normalment en bancals de secà

Falsa volta des de l’interior.

Caseta de la Penya Leixos, la major del terme i l’única on podia entrar una cavalleria.

Falsa volta des de l’interior.

Caseta de pedra seca al Barranc de Betxí.

 

Nº 9

Ermita de Santa Cristina

ÈPOCA: Segle XVIII

LOCALITZACIÓ: SW del poble, a 2 km, vora la carretera d’Eslida, W del riu Sec.

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a dos vessants

PROTECCIÓ Conservació d’edifici i entorn

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL: Bar-restaurant. Capella per al culte.

Visió lateral amb contraforts i arcada.

DESCRIPCIÓ: De base quadrangular, sostinguda a l’est per quatre contraforts, amb ampla porxada a la façana principal, de quatre arcades de mig punt sense dovellar, i un més a cada punta. Coberta encavallada de teula àrab a dos vessants (restaurada l’any 90 segons la forma ogival), creuada per la coberta de la capella de l’ermitori, que inclou una espadanya. A la façana principal de la planta superior, quatre balconets empotrats de fusta, i altres a les altres façanes. Balcons adintellats amb rajoles.

L’interior de l’ermitori en volta de canó, adornat amb pilastres planes de gran basament, d’ordre dòric. La volta surt d’una cornisa correguda, està il·luminada per tres llunetes. Al centre de la volta, en cada un dels tres trams, s’hi troba un escut pintat. Porta d’entrada de fusta, amb arcada de rajola i dos finestretes per als fidels. Cor allumenat amb dos balcons de fusta que dóna a la nau per mig d’un arc ogival. Escala i baraneta de fundició. Santa Cristina es troba en una fornícula rodada de pilastres planes sostingudes per mènsules, i que per la seua part aguanten una cornisa que suporta un frontó mixtilini amb decoració floral, flanquejat per dos floronets.

ELEMENTS SINGULARS: Porxada amb sis arcades, espadanya, capella.

ENTORN: Vora la font de Santa Cristina i els assuts de la Rambla, entre secans en decadència.

Vista de l’interior, amb l’altar major.

Vista del cor i la porta d’entrada.

 

Nº 10 i 11

Era (i pallisses)

ÈPOCA: Segles XVIII-XIX

LOCALITZACIÓ: A la banda de llevant del camp de futbol

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent, ruïnós

OBRA MAJOR: Era de rajola, pallisses de maçoneria

COBERTES: Teula àrab

PROTECCIÓ : Restauració i consolidació de l’era i l’entorn

MODIFICACIONS: Cap

DESCRIPCIÓ: Espai circular enrajolat, al voltant del qual es situen una sèrie de pallisses o casetes d’una planta obrades amb maçoneria i coberta amb teula àrab, extraordinàriament estretes i llargues, sense més obertura que la xicoteta porta.

ELEMENTS SINGULARS: Superfície circular de rajola. Pallisses llargues i estretes.

ENTORN: Secans d’oliveres

 

Nº 12

Assuts de la Rambla

ÈPOCA: S. XII?

LOCALITZACIÓ: SW de la població, vora la carretera d’Eslida i l’ermita de Santa Cristina

ESTIL: Enginyeria civil àrab

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria

PROTECCIÓ: Conservació íntegra i de l’entorn

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ: Assut (resclosa, presa)

DESCRIPCIÓ: Murs de pedra arreglada que desvien l’aigua de la font de Santa Cristina per al reg de l’horta.

ELEMENTS SINGULARS: Carreus monumentals desbastats.

ENTORN: Ermita i fon de Santa Cristina.

Assut de baix.

 

Nº 13

Font de Santa Cristina

ÈPOCA: Segle XVIII

LOCALITZACIÓ: SW del poble, a 2 km, vora la carretera d’Eslida, l’ermita de Santa Cristina i la Rambla o riu Sec.

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

OBRA MAJOR: Maçoneria o carreus desbastats

PROTECCIÓ: Conservació íntegra de font i entorn

MODIFICACIONS: Cap

DESCRIPCIÓ: La font consisteix en un pou circular d’on surt l’aigua i passa per un arquet sense dovelles a un recinte amb escalinata semicircular per la qual s’hi accedeix, construït amb lloses de rodeno d’una o dos cares tallades. Amples murs. L’eixida de l’aigua està tapada per una reixa de forja creuada.

ELEMENTS SINGULARS: Pou circular i escalinata semicircular. Lloses de rodeno com a material de construcció.

ENTORN: Ermita i assuts de Santa Cristina; Rambla d’Artana.

 

Nº 14

Arquet

ÈPOCA: Segle XVIII

LOCALITZACIÓ: Sobre el barranc de Castro, vora l’Horteta del Vicari.

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent, ruïnós (RESTAURAT RECENTMENT).

OBRA MAJOR: Maçoneria

PROTECCIÓ: Restauració amb consolidació de l’entorn.

MODIFICACIONS: Restauració en 2019

DESCRIPCIÓ: Arc sense dovelles de 4 ó 5 metres de llarg i 50 cm d’ample. Portava l’aigua per al reg fins a l’Horteta del Vicari.

ELEMENTS SINGULARS: Arc aqüeducte

ENTORN: Secans i canyars, sobre el barranc de Castro.

 

 

  1. Valors mediambientals

 Nº 1

Corrals ramaders

Corral de la Villara.

ÈPOCA: Segles XVIII i XIX

LOCALITZACIÓ:

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular o dolent, ruïnós

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Teula àrab a una vessant

PROTECCIÓ: Restauració i protecció de l’entorn.

MODIFICACIONS: Cap

UTILITZACIÓ ACTUAL

UTILITZACIÓ PROPOSTA

DESCRIPCIÓ: Situats en zones de pendent, són edificacions de planta quadrada, amb murs que no excedeixen els tres metres. L’interior es troba dividit en dos parts, una superior de cobert i una altra de descobert. La primera està sostinguda per dos filades d’arcs de mig punt (entre dos i quatre per filada) amb una llum variable de tres metres de mitja. Les piles que suporten els arcs són lleugerament més amples en la base que a l’arrencada del cèrcol, de manera que se n’eixen, possiblement per aguntar la cintra (l’armadura de fusta sobre la qual es munten les dovelles i la clau).

Les arcades es fan amb carreus a penes desbastats: dos plans a les bases i els demés situats radialment, a manera de dovelles.

Sovint el cobert està dividit amb una paret mitgera alçada amb grans i estretes lloses.

La porta d’entrada sosté un arquet escarzat, i a la cara més baixa segons la pendent s’’obrin uns desaigües estrets.

1.- Corral de la Villara, amb filades de quatre arcs.

2.- Corral del Pont. Filades de dos i tres arcs, respectivament.

3.- Corralot de la Costera. Sense coberta.

4.- Corral de Pere la Roja. Té un segon cobert perpendicular al principal, amb una sola arcada.

5.- Corral de Roc. Cobertes en mal estat.

6.- Corral de la Masadeta.

7.- Corral de Catret. En estat ruïnós, adossat a un colmenar.

8.- Corral de Xautena. Corral-cova; la coberta de teula es va caure fa molt de temps. Interés estètic i paisatgístic. Filades de 4 arcs.

9.- Corrals de la Sanca. Tres corrals, un d’ells en ruïnes.

ELEMENTS SINGULARS: Arcades de mig punt, repeus per a la cintra, porta escarzada.

ENTORN: Arreu del terme, en zones de pendent, generalment de secà.

Interior del corral de la Villara, amb les dos tires d’arcades de mig punt.

Barandat de separació amb lloses.

Porta d’entrada del corral de Pere la Roja.

Desaigüe vertical del corral de Pere la Roja.

Corral-cova de Xautena.

 

Nº 2

Colmenars

Colmenar de la Ràpita.

ÈPOCA: Segles XVIII-XIX

LOCALITZACIÓ:

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

OBRA MAJOR: Maçoneria

PROTECCIÓ: Conservació dels colmenars i del seu entorn.

MODIFICACIONS: Cap

DESCRIPCIÓ: Els colmenars són recintes de planta quadrangular amb murs d’una alçada aproximada de 3 metres. Solen tindre una porteta menuda amb llinda de pedra. L’interior s’organitza amb escalons per a posar-hi els basos o colmenes; estos escalons poden tindre entre un di dos metres de profunditat. Només es troben en zones de gran pendent.

1.- Colmenar de la Ràpita

2.- Colmenar de la Masadeta

3.- Colmenar de les Mallaes

4.- Colmenar del Racó

5.- Colmenar de Santa Cristina

6.- Colmenar de Catret, adossat al corral del mateix nom.

ELEMENTS SINGULARS: Recinte, interior escalonat.

ENTORN: Arreu del terme, en zones de molta pendent.

 

Nº 3

Aljubs o clotxons

Clotxó de Pau.

ÈPOCA: Segls XVIII fins 1/3 del XX

LOCALITZACIÓ

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Generalment abandonats, sovint no els acudeix l’aigua o no la retenen .

OBRA MAJOR: Maçoneria

COBERTES: Falsa volta

PROTECCIÓ: Restauració d’aljubs, acudidors d’aigua i entorn

DESCRIPCIÓ: Els aljubs o clotxons són cisternes que s’omplin els dies de pluja, bé perquè estan descoberts i aleshores els utilitza el ramat, o bé perquè s’alimenten de l’aigua que acudeix a través d’uns filets o sequietes que repleguen l’aigua de pluja. Estos últims s’utilitzaven per a beure quan es treballava en camps propers. La majoria dels aljubs que es conserven es feren o referen en 1936 amb “jornals de vila” per donar faena a la gent aturada; de la resta no tenim notícies de la seua antiguitat.

1.- Clotxó dels Collaos, 1936. Dimensions de 2x2x1 metres de profunditat. Murs i volta de pedra seca; vora la senda de la Ferreria.

2.- Clotxó del Carrascal, 1936. De semblants característiques a l’anterior, situat front a les Penyes Altes.

3.- Clotxó del Carro. Sobre un clot natural en una penya, sense volta. A la ratlla del terme Tales.

4.- Clotxó Pau. Anterior a 1936. Amb forma de con, de pedra seca, amb base circular, excavat a la roca. Està situat en la senda de la Cova de la Rata, a la Marjaleta.

5.- Clotxó de Campanero, anterior a 1936. D’origen natural, en volta. Sobre les Penyes Altes.

6.- Clotxó de la Gorreta, 1936.

7.- Clotxó del Pinar, 1943.

8.- Clotxó del Raconet, 1936.

9.- Clotxó de la Penya Migdia, 1936.

10.- Clotxó del Pla de Marco, 1936. De dimensions 2×2 metres, murs d’obra i volta de pedra seca.

11.- Clotxó de l’Àngel. Antic, sobre una roca i amb volta.

12.- Clotxó de Granell, antic.

13.- Clotxó de la Pedrera, 1923. Té unes mesures peculiars: 3x4x2 metres. Té un cobert en forma de teulada a dos vessants.

14.- Clotxó del Clot de Blai. Sobre terra i molt menut, situat a un cim de l’Ombria.

15.- Clotxó de Ramón del Xoto, fet els anys 40-50. Dimensions d’1×2, amb volta.

16.- Clotxó del Collaet de Betxí, 1936. Vora la carretera de Betxí, al mateix coll.

17.- Pouet de Xautena. És un clot natural, sense coberta.

18.- Clotxó del Poeuet de Naps. Antic, de gran tamany Situat al SE del cim de la Serra Creu.

19.- Clotxó de la Ferreria, 1936. A la partida dels Collaos, proper a la cova de la Ferreria.

ENTORN: Arreu del terme

Clotxó de la Penya Migdia.

Interior del clotxó de la Penya Migdia.

Detall de la data de construcció del clotxó de la Penya Migdia.

Pouet de Xautena.

 

Nº 4

Coves

Cova el Tronc.

DESCRIPCIÓ

1.- Coves de la Serra Creu. 2 boques vora la senda de la Serra Creu.

2.- Cova del Tronc. A l’entrada es va construir un xicotet alberg de ramat, i al fons està l’entrada i la boca. Situada al Collao de les Sendes, pròxima a una vereda de ramat.

3.- Cova de Pep. Vora al camí de Betxí, en el coll del mateix nom.

ALBERG DE LLAURADORS I BESTIAR

4.- Cova de la Rata. Clot en la roca de poca fondària. Vora la carrerada de la Rata, en la Marjaleta.

5.- Cova Matasapos. Alberg obert, vora la senda de la Serra Creu i proper a les esmentades coves de la Serra Creu.

6.- Cova de Xautena. Cova-corral a la que ens hem referit en la fitxa dels corrals. Actualment en ruïnes i abandonada, vora el barranc de Xautena.

7.- Cova de la Ferreria. Abrig obert per a persones i bestiar, entre els Collaos i la Penya Parda.

Alberg o entrada de la Cova el Tronc.

 

Nº 5

Sistema de reg

ÈPOCA: Des de l’època musulmana.

LOCALITZACIÓ: Des dels assuts de l’ermita i per les hortes d’Artana

ESTIL: Popular

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent

OBRA MAJOR: Maçoneria i rajola

PROTECCIÓ: Restauració de sèquies, basses i entorn.

MODIFICACIONS: El sistema de reg va patir transformacions en els materials de construcció, però en l’actualitat ha caigut en desús (per la introducció del reg localitzat) i la xarxa de sèquies i instal·lacions és mínima.

DESCRIPCIÓ: Replegant les aigües que desvien els dos assuts (veure “2. Valors Culturals”, fitxa 11), una sèquia (la Sèquia Mare) abastia molins de blat, omplia basses i regava les hortes.

ELEMENTS SINGULARS: Sèquies, basses, molins.

ENTORN: Horta d’Artana

 

Nº 6

Fonts

Font de la Canaleta.

DESCRIPCIÓ:

1.- Font de la Xorba. Amb dos basses, situada entre la senda del Clot de Blai i el barranc de Castro.

2.- Aigües de Veo. Rallant terme Veo, en la partida de Xautena.

3.- La Font Blanca. Entre les sendes de la Serra Creu i Xanquet.

4.- Fonteta del Plano. Amb abeurador per al bestiar, vora la carretera C-230 Artana-Nules, en la Foieta.

5.- Aigües Vives. Vora unes ruïnes d’una antiga pallissa.

6.- Fontanelles. Amb una bassa, entre una vereda de ramat i la senda d’Aigües Vives.

7.- Font del Pla del Albellatjar. Situada al Collao de les Sendes, junt a la senda d’Aigües Vives.

8.- Font de Paioni. De poc cabal, vora el terme de Nules en la senda de Paioni.

9.- Font de Villaret. Molt menudeta, vora la vereda de bestiar de Fontanelles.

10.- Fonteta Malago. Vora el gran aljub de la Pedrera, pròxim a Fondeguilla i la Vall d’Uixó.

11.- Font del Gos. Galeria natural al fons d’un abrig, situada entre el barranc de Castro i el camí de la Cova de la Rata.

12.- Font del Ferro. Situada al barranc de Castro, de gran cabal, amb dipòsit, abasteix gran part de la demanda de la població d’Artana.

13.- Font de Balero. Molt xicoteta, situada a la senda del Plantiu.

14.- Font de la Llàgrima. De poc cabal, situada més amunt de la font de la Solana, en la partida de la Solana. Es troba dins d’una basseta.

15 i 16.- Font de la Solana i Font de Sant Isidre. Una i altra es comuniquen, se’ls atribueixen propietats terapèutiques. Situades baix de la Font de la Llàgrima.

17.- Font de la Figuera. De poc cabal, situada dins del bosc d’alcornocs de l’Escaleta.

18.- Fonteta de la Soca. Amb una bassa, de poc cabal. Vora el terme Eslida, en Vilambuig.

19.- Font de Santa Cristina. De gran cabal, abans abastia d’aigua l’horta d’Artana. D’interès històric-artístic (veure fitxa).

20.- Font de la Canaleta. Només brolla en temps de pluges. Situada al costat de la carretera Artana-Eslida, a l’altura de l’ermita de Santa Cristina.

21.- Font del Bou. Brolla amb gran força en temps de pluja. A la partida de l’Artiga.

22.- Fonteta de Borretes. Vora el barranc de Xanquet.

ENTORN: Arreu del terme

A %d bloguers els agrada això: