L’apicultura i els colmenars de la Serra Espadà

 

Colmenar-de-Sumet-_la-Vall-2

Colmenar de Sumet (Vall d’Uixó). Envoltats de basos, d’esquerra a dreta, Manuel, Francisco i José Rubio Salvador; a la dreta, un comerciant de Barcelona. (Foto: Maribel Coll).

[En construcció]

Josep Herrero, artífex dels textos L’apicultura i els colmenars d’Artana i La ramaderia i els corrals d’Artana, ha iniciat l’ambiciós projecte de catalogar tots els colmenars de la Serra Espadà. És una informació rellevant per molts motius evidents, però a més a nosaltres ens ajudarà a entendre les circumstàncies particulars del nostre poble: mentre a poblacions importants com la Vall d’Uixó només s’han localitzat cinc colmenars, a Artana n’ha inclòs quinze (setze si comptem que el de la Penya Leixos és doble). En pobles més menuts com Eslida només hem sabut de dos, i a Alcúdia de Veo de tres. Passa el mateix amb els corrals (dels que no ens ocupem ací): a Artana comptem, entre corrals ben condicionats i corralisses, quebrades, coves, abrics o avencs, amb prop de 40 recintes. Això indica la potència del nostre poble en economies secundàries com la de les abelles o la del ramat. Un detall insòlit que desconeixíem fins ara i que s’haurà d’interpretar correctament.


Contingut

Alcúdia de Veo

Colmenar de Xautena, Alcúdia de Veo
Colmenar del Barranc dels Morts
Colmenar Cova de Xinquer 

Eslida

Colmenar de l’abric del Corral Nou
Colmenar de la Solana la Mina

La Vall d’Uixó

Colmenar de la Miranda
Colmenar de Miramar
Colmenar del Sumet
Colmenar de la Muntanyeta de la Corona
Colmenar del Parany


*****

Alcúdia de Veo

Al terme d’Alcúdia hem trobat tres colmenars: a la zona de Xautena, a la vora del Barranc dels Morts i prop de Xinquer, fent part d’una cova.

Colmenar de Xautena, Alcúdia de Veo.

 Planta: Irregular.

Mesures: No l’hem pogut mesurar per no localitzar la paret en el mapa ni poder entrar per estar impracticable degut a l’incendi de 2016.

Coordenades: 39.920974, -0.282146.

Situació: Polígon 8, parcel·la 17. En la ratlla del terme de Tales i molt prop del d’Artana.

Estat de l’edificació: És una zona relativament aplanada dalt un penya segat on s’accedeix per un camí; aquesta plataforma està dividida per una paret que s’aprecia alta, amb un grossor considerable i franquejada per una porta. Es suposa que la zona interior és el colmenar.

Recomanacions: Netejar accessos i recinte del colmenar per a poder-lo estudiar i facilitar les visites, a ser possible pel terme d’Alcúdia i pel camí de Tales a Artana.

Molt prop d’allí està la cova d’Anacleto amb un recorregut de 80 m., (Coordenades Geogràfiques WGS 84 en graus decimals com a única referència). Ximo Arenós Domínguez, a qui li agraïm la informació, ens comunica que seria convenient obrir-li pas també a la cova.

Colmenar-Xautena--Alcudia-dV4

L’accés al colmenar es fa per una senda que sosté un ribasset. El paratge penya-segat és extremadament pintoresc.

Paratge i “interior” del colmenar de Xautena en terme d’Alcúdia de Veo. S’hi veuen clarament els ribassets de posar els basos.

Colmenar del Barranc dels Morts

Planta: Heptagonal.

Mesures: Nord 6’18 i 3’28, sud 6’77 i 7 m., est 3’56 i 3’49, oest 3’83 m. Altura a nivell de la porta 2’36 m. Porta: ample 0’80 x 2’36 altura.

Coordenades: 39.908688, -0.354351.

Situació: Polígon 15, parcel·la 287.

Estat: Parets molt ben conservades, està en ús amb l’inconvenient que no té entrada de carro, per aquest motiu part dels ruscs els deixen al bancal de dalt.

Propostes de millora: Continuar amb el mateix ús, d’aquesta manera pot tenir un manteniment adequat.

Altres detalls: Conserva la porta tancada, dins té els típics bancals per depositar adequadament les caixes. És curiosa i estèticament agradable la seva forma heptagonal, amb tota probabilitat construït així per adequar-se a les corbes de nivell. La part nord presenta un gran desnivell, per la qual cosa tan sols hi ha com a paret unes grans pedres dalt.

Agraïm molt sincerament l’ajuda que ens han prestat: Glòria Villar Pastor, Mireia Catalán Collado, Pilar Cabanyes Vilar, Mariano Molina Palanques i Ismael Gil Barres.

barranc_morts8

Ruscs al secà de dalt del colmenar.

aèria-Barranc-dels-morts

 

Colmenar Cova de Xinquer (Jinquer 4 segons l’Espéleo Club de Castelló)

Planta: Bastant irregular per ser una cavitat natural.

Mesures: El mur de l’entrada és de 7’40 metres de llargària per 1 d’altura aproximadament.

Coordenades: 39.928082, -0.393412.

Situació: Polígon 1, parcel·la 154. Al sud tocant aquesta cavitat està l’assagador, polígon 1, parcel·la 9004.

Estat: La cova està en estat òptim, l’única paret que tanca el recinte també està ben conservada, no té porta, hi ha un va a la part est que permet el pas.

Altres detalls: Encara que la informació que ens han facilitat indica que en els últims temps en ser usat era colmenar, no es descarta que en altres èpoques fora corral de bestiar i inclús lloc d’habitatge en la prehistòria. A les fotos es veu la cova situada a l’esquerra de la paret del colmenar; no vam poder accedir a ella per l’abundant vegetació, posteriorment hem comprovat que és una altra entrada del mateix recinte.

El poblat abandonat de Xinquer, el Castell i tot el paisatge que l’envolta és una zona de gran bellesa digna de ser visitada.

Propostes de millora: Fer una neteja selectiva de la vegetació i vigilar la paret per a evitar el seu deteriorament.

Agraïm de tot cor l’ajuda que ens va prestar Mariano Molina Palanques i Ximo Arenós Domínguez de l’Espéleo Club de Castelló. La fitxa de la cavitat, amb gràfics i fotografies, es pot consultar a la web de l’Espeleo Club: Jinquer – 1, Cueva del (Alcudia de Veo).

aèria-Xinquer

La cova, el seu entorn i el mur exterior.

Eslida

Només dos colmenars a Eslida: a la partida del Maset, dit també del Corral Nou, i a la Solana la Mina.

Colmenar de l’abric del Corral Nou

Planta: Semblant a un romboide bastant irregular.

Mesures: La paret exterior mesura 15’66 m.

Coordenades: 39.907812, -0.284436.

Situació: Polígon 4, parcel·les 51 i 112. Està en la partida del Maset però nosaltres conservem el nom que sempre ha dit la família propietària.

Conservació: La paret exterior és de pedra seca excepte la portalada; està ben conservada. Té una porta metàl·lica tancada. Dins es conserven restes de l’activitat melera. Consta de dues altures, hi ha abancalaments per posar els ruscs. Manté un xicotet aljub.

Altres detalls: Té interès per als excursionistes per ser un paratge molt valuós des del punt de vista ambiental. Molt prop d’allí hi ha entre altres construccions dos corrals, un maset i uns fonedors de mercuri, indubtablement el més ben conservat dels termes d’Eslida i Artana.

Volem agrair a la propietària María José Galindo Ballester la seva valuosa amabilitat i ajuda. També a Ximo Arenós i a Andrés Bastante que ens han acompanyat i assessorat.

aèria-corral-Nou

Colmenar Solana la Mina, Eslida

Planta: Rectangular.

Mesures: 16’20 X 11’59. Altura 2’32 m.

Coordenades: 39.8995, -0.2787.

Situació: Polígon 4 d’Eslida, parcel·la 112.

Estat: Molt desfet, difícil de recuperar, les parets sud i oest es conserven, les altres quasi desaparegudes.

Altres detalls: Difícil de mesurar amb precisió perquè la vegetació ho tapa quasi tot.

Propostes de millora: No les considerem.

Anècdota: Al fer la mesura d’altura va traure el cap una serp unes quantes voltes per observar què passava, no es va sentir amenaçada i va tornar a la tranquil·litat del seu cau.

83 colmenar Solana la Mina

84 colmenar Solana la Mina

La Vall d’Uixó

A la Vall d’Uixó trobem cinc colmenars: el colmenar de Sumet, el de Miranda, el del Parany, el colmenar de Miramar i el de la Muntanyeta de la Corona. Es dóna la circumstància que els tres primers van pertànyer a la família Rubio, que els va explotar durant, si més no, la major part del segle XX; ho contava Josep V. Font i Ten en un preciós text titulat “Els colmenars de la família Rubio”, publicat al llibre de les festes patronals de la Vall d’Uixó en honor a sant Vicent Ferrer, en l’any 2017. Paga la pena de llegir este text breu que aporta tanta informació sobre el funcionament dels colmenars i les circumstàncies dels seus propietaris.

Colmenar de Sumet

Té dues parts ben diferenciades.

Planta: Rectangular el gran i trapezoidal el del costat oest.

Mesures: El gran està fet amb morter 18’39 x 11 m. El trapezoidal de pedra seca, nord 8’92, sud 5’63, est 11’10, oest 11’73 m.

Coordenades: 39.827610, -0.249572.

Situació: En zona urbana al final nord del carrer llarg al qual s’accedeix pel carrer El Mirador. Sol C6, 85.

Estat: El gran es conserva bé malgrat el seu estat d’abandonament. Els ribassos per mantenir els ruscs estan quasi intactes, segueixen les corbes de nivell d’est a oest que coincideixen amb la part més ampla de la construcció; la seva mesura és d’1’35 aproximadament, això si, la vegetació excessiva fa difícil apreciar cada racó. No té porta, la portalada mesura 1’55 d’altura per 1 m. d’amplària. L’altura a nivell de la portalada és de 2’70 m. En la part sud-oest té una dependència d’uns 4 x 4 m. que estava coberta amb teulada ara caiguda, segurament per guardar eines i basos buits.

El de la part oest, segons el que hem esbrinat fins ara, pareix una ampliació del primer o tal vegada fou el primer en construir-se, per tant considerarem que és un sol colmenar amb dues parts ben diferents. En aquest les parets són de pedra seca amb una altura d’1’20 m. en les parts que estan senceres que no en són moltes. Dins té les típiques parets d’abancalament d’aproximadament 1’80 d’amplària per mantenir anivellats i alineats els ruscs.

Altres detalls: En la majoria dels colmenars les parets interiors que sustenten els ruscs van paral·leles a la part més estreta, en aquest al estar les parts estretes amb més desnivell, van paral·leles a les de més amplària, és a dir, seguint les corbes de nivell. Desconeixem si aquest recinte té alguna protecció.

Propostes de millora: Fer gestions a l’Ajuntament per a que declare la seva protecció. Seria interessant desbrossar l’interior, tancar la porta i refer les parets de pedra seca de la zona oest.

Agraïm l’ajuda i assessorament de Josep Font i Ten i de Joan Fuertes Palasí.

aèria-Sumet

Colmenar de la Miranda

Planta: Quadrada.

Mesures: 14 x 14 m.

Coordenades: 39.794317, -0.206672.

Situació: Polígon 6, parcel·la 75.

Conservació: Està ben conservat. No hem pogut entrar perquè està tancat però es veu que han fet alguna modificació per dins i li han posat coberta a la part de baix. Té dues portes, la més petita, que pareix més antiga, mesura 0’78 d’ampla x 1’16 d’alta, l’altra 1’80 d’altura x 1’30 d’ample, l’altura a nivell de la porta són aproximadament 3 metres. Hi ha finestres. Es veu en estat òptim. Està envoltat per una urbanització provablement amb moltes carències.

Altres detalls: Aquesta construcció dona nom a tota la partida que es diu la del Colmenar. La finca que l’envolta té uns magnífics i grans ribassos que serveixen per mantenir la poca terra que hi ha.

aèria-Miranda

Colmenar del Parany

Planta: Rectangular.

Mesures: 12’30 X 8’91 m.

Coordenades: 39.826368, -0.220954.

Situació: Polígon 3, parcel·la 217. 

Estat: Totalment desconegut, aquest recinte es va fer amb pedra seca, ara les parets están amb pòrtland, modificat en la postguerra. A conseqüència de la forta immigració que va experimentar el poble van fer casetes sense els mínims serveis, posteriorment les van enderrocar.

Altres detalls: És irrecuperable.

aèria-Parany

Colmenar de Miramar

Planta: Rectangular.

Mesures: En metres, 13’66 llarg x 10’39 ample; a nivell de la porta 0’70 ample x 1’80 m. d’altura.

Coordenades: 39.838979, -0.201940.

Situació: Polígon 3, parcel·la 91.

Estat: Ben conservat, els escalons de deixar els ruscs quasi intactes.

Altres detalls: Li han fet un entrador amb i una coberta a la part més baixa, tot amb rajoles i portland. No té porta.

Propostes de millora: Arreglar un camí per poder ser visitat

aèria-Miramar

Colmenar de la Muntanyeta de la Corona

Planta: Rectangular a la part sud del dipòsit de l’aigua.

Coordenades: 39.818090, -0.229638.

Mesures: 11’98 x 4’62 m. La porta té 1’07 d’ample per 2’45 d’altura, aquesta ha sigut modificada i actualment és més alta que la paret circumdant.

Situació: Polígon 14, parcel·la 905.

Estat: Bastant deteriorat, tot indica que al fer el dipòsit de l’aigua van agafar part d’aquesta construcció, encara són visible part dels escalons per conservar anivellats els ruscs.

Altres detalls: Pensem que aquestes runes no tenen molt d’interès.

aèria-MuntanyetaCorona

%d bloggers like this: