Aproximación socio-económica a los mudéjares y moriscos de Artana

Aproximación socio-económica a los mudéjares y moriscos de Artana

Un dels temes que més curiositat continuen despertant entre nosaltres és el de l’herència morisca, aquella pobra gent parenta nostra que va viure a la nostra vall uns quants segles abans que nosaltres, gent treballadora que van cultivar el nostre terme, van beure i regar de les nostres fonts, van alçar edificis i van intentar sobreviure com ara ho fem nosaltres, i que van desaparèixer injustament arrossegats pels vents de la història.

En esta ocasió us proposem una “Aproximación socio-económica a los mudéjares y moriscos de Artana” que va redactar l’historiador i professor Joaquín Aparici Martí per contextualitzar les excavacions que es van fer a Artana amb el projecte d’investigació: “Estudio Histórico-arqueológico del valle de Artana (Castellón)”, dirigit pels arqueòlegs Isabel Moraño Poblador i José Mª García Fuertes en 2001. El treball de Joaquín Aparici formava part d’un projecte de recerca més ample; va ser presentat al Simposio Internacional de Mudejarismo. “Mudéjares y moriscos. Cambios sociales y culturales”, celebrat a Terol del 12 al 14 de setembre de 2002 i del que es van publicar les Actes en 2004.

Làpida mudèjar, actualment depositada al Museu Parroquial d’Artana. “Alí Zobeid, Déu és Al·là i Mahoma el seu profeta”.

L’autor posa nom i cognoms a nombrosos mudèjars i moriscos d’Artana, fent-nos-los un poquet més humans i propers. Ens dóna pistes de la seua activitat agrícola fora del nostre terme i aporta dades interessants, per exemple, sobre la intensa activitat minera que s’hi desenvolupava, que és un tema que ens genera moltes preguntes. Tot això dins d’una contextualització politicoadministrativa, econòmica i sociodemogràfica més que necessària. El text inclou un estudi prosopogràfic dels musulmans i moriscos d’Artana segons els llibres de peita de l’Arxiu Municipal de Vila-real, és a dir, la llista de gent d’Artana propietària de terres a Vila-real durant el segle XV.

Joaquín adverteix que el text es va escriure fa 15 anys, per la qual cosa algunes idees podrien estar ja, clarament, matisades. Tot i això, donada la falta d’estudis sobre mudèjars i moriscos al nostre poble, tota la informació és benvinguda. Intentarem estar alerta sobre noves investigacions.

Volem agrair al professor Joaquín Aparici Martí la seua amabilitat a l’hora de facilitar-nos el text i autoritzar la seua publicació.

El podeu llegir a continuació en format PDF.

Aproximación socio-económica a los mudéjares y moriscos de Artana

A %d bloguers els agrada això: