Col·lecció José Catret Pla. Escriptures s. XVIII

Gràcies a José Catret Pla disposem de quinze documents originals de finals del 1700 (entre 1775 i 1800), escriptures de venda en favor de “Juaquín Vilar y Vilar”: catorze de finquetes (garroferals, olivars, figuerals i horta) i una casa als “quatre cantons del carrer de dalt” (segurament l’actual carrer Sant Vicent). Set finquetes al terme Nules (Angalí, Tossal, Mataserps i Camí Artana) i una a Vilambuig, al terme Eslida.

Per les escritures deduïm que el segle XVIII és el de l’expansió cap a la Plana. Una bona explicació és que, a banda de tindre una orografia més favorable, el cost de la contribució al marquesat de Nules era molt menor que la que se pagava al duc de Villahermosa, senyor d’Artana. Com conta Vicent Gil en el seu text sobre els 400 anys de la repoblació  (a l’epígraf d’Història d’Artanapèdia), els propietaris d’Artana havien inscrit les finquetes de la partida d’Aigües Vives cap avall al terme Nules per evitar la pressió de la contribució.

A les escritures veiem que a Artana hi havia dos notaris (un d’ells vivia a Eslida) i a Nules tres. El comprador, Juaquín Vilar, no signa perquè “diu no saber”. De vegades el pagament es fa en espècies: un burro, per exemple, a més de lliures en or, plata i billó (un aliatge de plata i de coure). Algunes finquetes llindaven amb parcel·les del comprador. De vegades també es conta els problemes legals (un pleit pel cultiu de tabac, un altre per no pagar a bé d’ànimes una quanitat heretada…).

Cada escriptura porta la data en què es va fer  i una segona data en què es confirma el document, generalment mesos o anys després. L’ordre en què estan presentats els documents és el de la data original.

Ara mateix no podem comprometre’ns a transcriure les escriptures  íntegrament, així que haurem d’animar als lectors a fullejar el material oferit com a imatge.

1. A continuació, Francisco Llorens, llaurador, i Mª Francisca Ferrando, consort, venen quatre jornals d’oliveres (el “jornal” és una mesura variable que es refereix a la quantitat de terra que es pot llaurar en un dia de faena), figueres i garroferes a l’Angalí, propietat d’una germana de Mª Francisca que havia faltat. Primer han de justificar que estan al corrent d’un pleit que els havia posat un capellà, marmessor de la difunta, perquè no havien pagat les 50 lliures que havia promés “para bien y sufragio de su alma”. Diumenge 27 d’agost de 1775.

01 venda Angalí101 venda Angalí201 venda Angalí301 venda Angalí401 venda Angalí501 venda Angalí601 venda Angalí701 venda Angalí8

2. El següent document és una escriptura de la contrapart, és a dir, en la que es certifica que Juaquín Vilar ha pagat per la finca. Es va signar el dimecres 18 d’octubre de 1775.

02 venda Angalí102 venda Angalí202 venda Angalí3

3. Joseph Felip, veí de Nules, ven quatre fanecades de garroferal al Camí Artana. Dimarts 19 de novembre de 1776.

03 venda camíArtana103 venda camíArtana203 venda camíArtana3

4. Joseph Pla y Roca, llaurador d’Artana, ven mitja fanecada d’olivar a la partida de la Mesquita. Dilluns tres de març de 1777.

04 venda Mesquita-104 venda Mesquita-2

5. Joseph Tomas y Catalan, veí de Caudiel (?), ven tres fanecades d’olivar i vinya a la partida de Xautena. Dilluns 11 d’agost de 1777.

05 venda Xautena-105 venda Xautena-205 venda Xautena-3

6. La víuda Rosa Fortes, veïna de Nules, ven un garroferal a l’Angalí que llinda amb un altre del comprador, Juaquín Vilar i Vilar. Diumenge 2 d’agost de 1778.

06 venda-Angali-106 venda-Angali-2

7. Miguel Novella y Gimeno, llaurador d’Artana, ven una casa amb llicència del Duc de Villahermosa “en las cuatro esquinas de la Calle de arriba”. Dilluns 8 de maig de 1781.

07 venda casa-107 venda casa-207 venda casa-307 venda casa-4

8. Juan Pla y Montesinos, llaurador veí d’Artana, ven quatre fanecades de garroferal a l’Angalí, que llinden amb finca del comprador. Signen el dijous 15 d’abril de 1785.

08 venda Angalí108 venda Angalí2

9. Ignacio Daras y Lucas, i la seua dona Maria Felip y Oliver, veïns de Nules, venen quatre fanecades de garroferal i figueral a la partida de Mataserps. Dilluns 25 de gener de 1790.

09 venda Mataserps109 venda Mataserps209 venda Mataserps309 venda Mataserps4

10. L’artanenc Ramon Martí ven una heretat de secà plantada d’oliveres i garroferes a la partida de Vilambuch, terme Eslida. “Linda con tierra de Juaquín Pla y Añó, con Barranco, con Azagador y con Montes blancos”. Dissabte 18 de desembre de 1790.

10 venda Vilambuch-110 venda Vilambuch-210 venda Vilambuch-310 venda Vilambuch-4

11. Joseph Servera i Maria Melchor, veïns d’Almassora, venen deu fanecades d’olivar, garroferal i figueral a la partida del Tossal, el dimecrers 31 d’agost de 1791.

11 venda Tossal111 venda Tossal211 venda Tossal311 venda Tossal4

12. Francisca Coloma, artanenca víuda de Juan Vilar y Martí, amb llicència del Duc, ven una bancalada d’una fanecada d’olivar a la partida del Bovalar. Dilluns 7 de gener de 1793.

12 venda Bovalar112 venda Bovalar212 venda Bovalar312 venda Bovalar4

13. Juan Pla y Montesinos, llaurador d’Artana, ven un jornal de garroferes i oliveres a l’Angalí, que llinda amb una finca del comprador. Dijous 17 de gener de 1793.

13 venda Angalí113 venda Angalí213 venda Angalí313 venda Angalí4

14. Joaquín Vilar e Igualada, llaurador d’Artana, ven un quartó d’horta al camí Solana (?) per 80 lliures; vint les paga en espècies, donant-li un burro. La resta en lliures d’or, plata i billó. El tracte es fa legal el diumenge 12 d’abril de 1795.

14 venda camíSoeno114 venda camíSoeno214 venda camíSoeno314 venda camíSoeno4

15. Antonia Vilar, consort de Juan Gallart, ven tres quartons i mig d’horta a Benícola. Primer ha de justificar que està al corrent d’un pleit contra el seu home per compra de tabac. Signada el dijous 24 d’abril de 1800.

15 venda Benicola-115 venda Benicola-215 venda Benícola-3

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: